ASTRID NOACKS ATELIER
  • Astrid Noacks Atelier
  • Rådmandsgade 34
  • 2200 København N
  • kbr@astrid-noack.dk

Aktuelt

ANA Forum

Line Skywalker Karlström og Frida Sandström Bogsamtale: Holes Dug, Rocks Thrown (samtalen foregår i Bogcaféen almindelig brand)

01.02.23

BCAB (Bogcaféen Almindelig Brand) i samarbejde med Astrid Noacks Atelier.

OBS! Samtalen foregår i BCAB, Baldergade 70, 2200 København kl. 17-19.

Bogen “Holes Dug, Rocks Thrown – Line Skywalker Karlström’s Works Through the Prism of Queer and Feminist Art Practices” er den første omfattende præsentation af billedkunstneren Line Skywalker Karlströms praksis. I overensstemmelse med Skywalker Karlströms opfattelse af at kunst i bedste fald består af kaotisk og associativ vidensproduktion, som formes i en samarbejdende og igangværende samtale, er deres bog blevet en bastardmonografi, hvor en kunstnerisk praksis beskrives gennem dens relationer og flok.

BCAB og ANA har inviteret Line at diskutere deres bog med denne flok som prisme. Hvordan er f.eks. forholdet mellem kunstens relationer og de abstrakte relationer som samfundets arbejdsdeling skaber? Vokser flokken gennem eller udenom det formelle kunstbegrebs rum og identifikationer?

I mere end 20 år har Line Skywalker Karlströms beskæftiget sig med “queer verdensskabelse” gennem brug af kropsliggørelse og blød materialitet. Med udgangspunkt i “at tænke med kroppen” og erfaringer af ekskludering/inkludering, appellerer den til steder, rum og kunsthistorien med poetiske, flygtige bevægelser som sigter mod på samme tid at repræsentere og destabilisere, skjule sig og nægte. Med afsæt i queermetode, forholder Line sig til emner og materialer på en associativ og promiskuøs måde og bruger sparsomlighedens begrænsninger som motor i sin æstetik.

Aktiviteter

ANA Lokal

Wojciech Laskowski Laspin & Marianne Søgaard Sørensen Transformationer

11.02.23 - 18.02.23

Fernisering: Lørdag d. 11.2. kl. 14–18

Den kunstneriske skabelsesproces er i sig selv en form for transformation. Transformation af oplevelser, iagttagelser og fascinationer til nye udtryk, former, materialer og kontekster, der igen kan udløse nye iagttagelser og tanker både hos beskueren og kunstneren selv.

Ved at bearbejde sine fotodokumentationer af tilfældigt opståede visuelle konstelllationer i gadebilledet, retter Wojciech Laskowski Laspin en speciel opmærksomhed mod disse og transformerer dem til nye former og billeder med sin egen autonomi.

Marianne Søgaard Sørensen har forvandlet beklædningsgenstande, skænket af venner og venners venner, til 4 objekter, der repræsenterer givernes kæder af relationer, men samtidig bærer træk fra traditionelle kludetæpper og det ressourcesyn, de var udtryk for.

Åbent: mandag d. 13.2. – fredag d. 17.2. Hver dag kl. 17-19 samt lørdag d. 18.2. kl. 14-18

Lørdag d. 18.2. kl. 16: Kunst som Læreproces

Wojciech Laskowski Laspin fortæller om kunst og læring med udgangspunkt i nogle af sine projekter for børn og unge. Fra projekter i ‘Kunst & Matematik’ til participatoriske projekter med et bredere socialt sigte.

BIO: Wojciech Laskowski Laspin er billedkunstner og billedkunstpædagog. Født i Wroclaw, Polen, Bopæl i Danmark 1986-2010. Siden 2010 bosat i Østrig. Uddannet på Kunst Universitetet i Poznan med speciale i kunstformidling og kunstpædagogik. Arbejder som freelancer på to områder: 1. Som billedkunstner indenfor instalation, skulptur, Land-Art, Book-Art, tegning, maleri og fotografi. 2. På kunstformidlings / kunstundervisningsområdet som projektmager, underviser, og med social kunst. Siden 1991 samarbejder som freelance (kunst)underviser, kursholder, konsulent, projektmager og projektleder med flere institutioner i Danmark, Tyskland og Østrig. bl.a. Billedskolen i Tvillingehallen i København, Statens Museum for Kunst, Billedskolen (på Jagtvej), KLAX i Berlin, Arnulf Reiner Museum i Baden bei Wien, Kulturkontakt Austria, Volkshochschule i Wiener Neustadt, Astrid Noack Atelier. 1994 – 1998 – grundlægger og leder af kunstskolen “Pulsar” i København.

BIO: Marianne Søgaard Sørensen er uddannet væver på Kerteminde Husflidshøjskole 1978-80 og på stipendiat-ophold ved Kunst Universitet i Poznan, Polen hos Magdalena Abakanowicz 1984-86. Magister i Europæisk Etnologi 1997. Har arbejdet med brugsvævning, billedvævning, tekstilkunst og landart-projekter.

ANA Lokal

Bodil Krogh Andersen & Martin Christoffer Lund de nordhavnske bjerge – et projekt om forflyttelse af naturresurser & udvidelse af landområder

06.03.23 - 09.04.23

ved Nordhavnstippen I København

samler byggeindustriens restprodukter sig til små bjerge

der på sigt skal fyldes i havnen

som fundament

til udvidelse af byens landområder

nye landområder inddæmmes af beton

armeringsjern

og store sten fra itusprængte bjerge

der fragtes til Danmark fra det sydlige Norge

sidder man på molen og ser ud over havet

er det måske på en flig af et bjerg

man sidder på

og graver man i jorden ved byens landudvidelser

kan bykulturhistoriske vragdele dukke op

 

Tidligere aktiviteter

ANA Forum

Line Skywalker Karlström og Frida Sandström Bogsamtale: Holes Dug, Rocks Thrown (samtalen foregår i Bogcaféen almindelig brand)

01.02.23

BCAB (Bogcaféen Almindelig Brand) i samarbejde med Astrid Noacks Atelier.

OBS! Samtalen foregår i BCAB, Baldergade 70, 2200 København kl. 17-19.

Bogen “Holes Dug, Rocks Thrown – Line Skywalker Karlström’s Works Through the Prism of Queer and Feminist Art Practices” er den første omfattende præsentation af billedkunstneren Line Skywalker Karlströms praksis. I overensstemmelse med Skywalker Karlströms opfattelse af at kunst i bedste fald består af kaotisk og associativ vidensproduktion, som formes i en samarbejdende og igangværende samtale, er deres bog blevet en bastardmonografi, hvor en kunstnerisk praksis beskrives gennem dens relationer og flok.

BCAB og ANA har inviteret Line at diskutere deres bog med denne flok som prisme. Hvordan er f.eks. forholdet mellem kunstens relationer og de abstrakte relationer som samfundets arbejdsdeling skaber? Vokser flokken gennem eller udenom det formelle kunstbegrebs rum og identifikationer?

I mere end 20 år har Line Skywalker Karlströms beskæftiget sig med “queer verdensskabelse” gennem brug af kropsliggørelse og blød materialitet. Med udgangspunkt i “at tænke med kroppen” og erfaringer af ekskludering/inkludering, appellerer den til steder, rum og kunsthistorien med poetiske, flygtige bevægelser som sigter mod på samme tid at repræsentere og destabilisere, skjule sig og nægte. Med afsæt i queermetode, forholder Line sig til emner og materialer på en associativ og promiskuøs måde og bruger sparsomlighedens begrænsninger som motor i sin æstetik.

ANA Forum

Naomi Kawase kl. 16 Terrassen præsenterer

29.12.22

Kl.: 16.00 Embracing (1992), 40’

 

Kl.: 17.00 Katatsumori (1994), 40’

 

Kl.: 18.00 Sky,Wind,Fire,Water,Earth (2000), 50’

 

Kl.: 19.00 See Heaven (1995), 10’ + Sun on the Horizon (1996), 45’

 

(NB: Sake, the og suppe vil blive serveret) 

 

Terrassen er en nomadisk biograf i København, som undersøger filmens sociale liv. Alle visninger er gratis og alle er velkomne.

 

My early works were shot mostly in 16mm and on Super 8. The great thing about Super 8 is that it captures details so well. It can be very subtle in how it communicates them to the public. Digital video has it own benefits, but screening Super 8 films had to be done in a private room, with a projector. This was the only way to share my work with the audience, and it felt private and intimate, like a diary. It was an ideal format.

 

– Naomi Kawase

 

Se hele arkivet

Om ANA

ANA er et tværæstetisk rum for kunstneriske eksperimenter, vidensdeling og kritisk diskussion på Ydre Nørrebro i København. ANA er dedikeret til en forestilling om kunst som en offentlig sfære og som et kollektivt refleksionsredskab, der kan skabe former og billeder, så vi kan se og sanse, stille spørgsmål og tænke verden og hverdagslivet på nye måder. ANA fokuserer med og gennem kunst på at dele viden, teste idéer og præsentere alternative forestillingshorisonter og handlingsmodeller.

ANA er etableret i 2009 og udspringer af det aktivistiske kunstnerkollektiv YNKB (Ydre Nørrebro Kultur Bureau). ANAs program har fire spor: ANA Lokal, ANA Air, ANA Børn og ANA Forum. Disse trækker tråde tilbage til den danske billedhugger Astrid Noacks hverdagsliv og kunstneriske virke i atelieret i perioden 1936-1950, hvor sociale og faglige udvekslinger med naboer og kunstnere fra nær og fjern var en del af dagligdagen. ANAs tværæstetiske program forbinder rummets historiske rolle med et ønske om i fællesskab at udvikle stedet, der som resultat af gentrificering ligger isoleret tilbage afskåret fra sin tidligere eksistens som en del af et livligt baggårdsmiljø med værksteder og småindustri.

ANA står i dag på skuldrene af ​​de mange kunstnere og aktører, der gennem årene har bidraget til at støtte og udvikle stedet. ANAs institutionelle modus operandi er forankret i et princip om gentagelse og langsommelighed. For at give kunstnere mulighed for processuelt at udvikle projekter gennem flere år og få viden om rummet og det omkringliggende hastigt gentrificerede område – der tidligere var et typisk arbejderkvarter – vægter vi at invitere kunstnere i flere omgange, således at de over tid kan fortsætte undersøgelser og samtaler. Vores ønske er at holde tingene i bevægelse, at prioritere proces over resultat, og at agere som et åbent, omsorgsfuldt, generøst og inkluderende kunstrum.

I de kommende år vil vi yderligere forsøge at betone værdier omkring langsommelighed, fordybelse, fællesgørelse og kollektiv (af)læring. Et værdisæt, der bevæger sig imod de produktivitets- og effektivitetsorienterede strukturer, der præger det omgivende kapitalistiske samfund og kunstinstitutionen, og som ofte resulterer i stress og udmattelse. Vi ønsker skridt for skridt at sænke tempoet og fokusere på at tilbyde kunstnere reel tid til fordybelse og mulighed for at eksperimentere og forske i en kontekst, hvor vidensdeling, forhandling og kritisk dialog er i centrum.

ANAs kunstprogram 2023 er støttet af:

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

 

 • ANA Air
 • ANA AIR er et residency spor for internationale kunstnere, der inviteres til at udvikle projekter over tid ofte med afsæt i den fysiske og lokale kontekst på Ydre Nørrebro.
 • ANA Børn
 • ANA BØRN er et spor for børn og unge, hvor kunstnere inviteres til at udvikle proces- og dialogbaserede værker over tid sammen med børn. Sporet har base i ANAs Mobile Børneatelier i Bispeengen og afvikles i tæt samarbejde med Den Bemandede Legeplads.
 • ANA Forum
 • ANA FORUM er et spor for vidensdeling, fordybelse, fællesgørelse og kritisk diskussion.
 • ANA Lokal
 • ANA LOKAL er et spor for herboende kunstnere, der vægter procesorienterede undersøgelser af historiske såvel som aktuelle samfundsspørgsmål og emner.

Fonden R34

Det ligger der endnu. Billedhuggeratelieret i Rådmandsgade 34 på Ydre Nørrebro i København. Her boede og arbejdede billedhuggeren Astrid Noack (1888-1954) under meget primitive forhold i baghuset i perioden 1936-1950. Herfra kæmpede hun sin vej op gennem tidens mandsdominerende kunstverden, og skabte nogle af sine betydeligste værker.

I 2010 blev Fonden Rådmandsgade 34 dannet med det formål, nænsomt at restaurere atelieret. I September 2016 påbegyndtes, som det første vigtige skridt i Fondens arbejde, restaureringen af den del af baggården som Astrid Noack boede og havde atelier i. Restaureringen er realiseret med støtte fra Ny Carlsbergfondet og varetages af arkitekt Erik Brandt Dam.

Astrid Noack

Astrid Noack (1888-1954) er en af det tyvende århundredes betydeligste danske kunstnere, og som billedhugger var hun inspireret af den franske tradition, gennem sin lærer på Maison Watteau, Charles Despiau, som er karakteriseret ved nøjsomhed og knaphed i midlerne og med forbillede i den arkaiske skulptur. Figurerne står i rummet og med små bevægelser skabes forskydninger, der giver skulpturen liv. Skulpturerne er bygget op indefra, hvorfra forskydningerne forplantes ud mod overfladen og videre ud i rummet.

Atelieret

02.02.23

Astrid Noack blev født 30 januar 1888 i Ribe som syvende og sidste barn af en velstående købmand. I 1906 kom hun i billedskærerlære på Vallekilde Højskole og efter svendestykket i 1910, arbejdede hun som billedskærer og håndværker i København.

I Vallekilde var hun blevet en del af et grundtvigiansk kunstnermiljø med Joakim Skovgaard i spidsen, og da mange kunstnere efter 1. verdenskrigs afslutning rejste til Paris, fulgte Astrid Noack med. Et lille håndværkerlegat og billedskærer-håndværket var hendes økonomiske ballast.

Maison Watteau, den skandinaviske kunstskole og udstillingssted blev Astrid Noacks holdepunkt i Paris. Her trivedes hun godt i miljøet og fik nye venner blandt kunstnerne og hendes kunstneriske talent udfoldede sig. Det store krak i 1929 gjorde livet i Paris mere besværligt og i efteråret rejste Astrid Noack tilbage til København.

Først havde hun et atelier på Nøjsomhedsvej, men i 1936 flyttede Astrid Noack til Rådmandsgade 34 på Nørrebro. Her genfandt hun stemningen fra de parisiske arbejderkvarterer, og hun blev hurtigt glad for stedet. I det lille spartanske atelier på Nørrebro  på 32 m2, hvor hun både boede og arbejdede, skabte hun nogle af sine betydeligste værker. Statuen af Anna Ancher, der blev opstillet ved Skagens Museum i 1939, var hendes kunstneriske gennembrud. ”Göteborgpigen”, som blev optaget i Kulturkanonen, er også skabt i Rådmandsgade.  I 1944 havde hun en stor retrospektiv udstilling i Kunstforeningen i København og efter krigen vistes hendes arbejder på udstillinger i Sverige og Norge. Knud W Jensen kom også i atelieret i Rådmandsgade og købte skulpturer som dannede grundstammen, da han senere grundlagde Louisiana, som moderne kunstmuseum. Senere blev de overført til Holstebro Kunstmuseum, hvor man i dag kan se Astrid Noacks værker.

Astrid Noack fraflyttede atelieret i 1950 på grund af sygdom og de usunde forhold i atelieret og fik et nyt atelier på Amager, men der følte hun sig som en fremmed fugl, og hun blev aldrig fortrolig med kvarterets beboere som i Rådmandsgade på Nørrebro. Hun døde 26 december 1954 af Lungekræft.

Rådmandsgade

02.02.23

Hele baggårdsmiljøet bag Rådmandsgade 34 er unikt, en tidslomme, hvor det ikke er svært at forestille sig hvordan livet har udfoldet sig i trediverne og fyrrerne, da Astrid Noack levede og arbejdede der. Og hvor hun befandt sig godt trods beskedne forhold. Her genfandt hun et miljø, der mindede om det, som hun kendte fra årerne i Paris (1918 – 29). I denne baggård boede og arbejdede hun side om side med småerhverv, som bl.a. smedjer, skrædderier, maskinværksteder, sadelmageri, rammefabrik, garveri og værktøjsfabrik. Hendes virksomhed indgik som et naturligt led i baggårdens daglige liv med håndværkere og værksteder og kvarterets børn, som hun elskede.

I et brev til Vera og Tor Bjurström har Astrid Noack beskrevet livet i baggården, hvor hun boede: ”Her går det for fuldt drøn i Rådmandsgade: Dag og nat arbejdes i denne gård. Når jeg slutter ved 1-2 tiden begynder klejnekogning i et rum ved siden af mig. Gassen leveres herfra mig til 4000 klejners kogning hvert døgn. 7 morgen begynder blikken – og kobbermesteren og så noget efter tager jeg på vej igen. Desuden er her saddelfabrik og meget andet stille arbejde og stille familieliv i kælderen i forhuset, hvor der sælges tobak” – ”Hyggelige folk, ligetil – som dem jeg kan lide i Paris.”

I forhuset var der en tobaksforretning med salg af øl. Hertil kunne man altid ringe besked til Astrid Noack, så sørgede fru Næsby for at overbringe den.

På billeder ses det hvordan det lille Atelier var propfyldt med store skulpturer, nogle af dem tildækket med våde klude for at holde leret fugtigt. Hun sov på en sammenklappelig harmonikaseng og maden lavede hun på kakkelovnen henne ved skorstenen. Ved et lille bord, tæt ved indgangen, kunne hun spise og bagved var bogreolen. På væggene var, foruden hendes egne skulpturer og skitser, værker af tidens betydeligste kunstnere, først og fremmest hendes venner, Jens Søndergård, Niels Lergaard og Niels Larsens Stevns, som også har været jævnlige gæster i atelieret, sammen med andre af tidens betydeligste kulturpersonligheder.

Ind i mellem blev der festet, som da hun blev 60 i 1948: ”Vi havde en mægtig fest her i Rådmandsgade med sild, hvide bønner, sprængt oksebryst, salat, ost, kaffe, kager, snaps, øl og vin i lange floder og megen stemning og livsmod og lyst og jeg som havde tænkt mig stille og fredeligt at glide ind i den næstsidste ungdom må bekende at denne måde det blev på var helt rigtig.” (Brev til Vera og Tor Bjurström 3-4-1948).

Astrid Noack hjalp ofte med husly i form af et lejet værelse i forhuset. Her har nogle af hendes franske kunstnervenner boet, bl.a. billedhuggeren Jean Osouf.

Mange af hendes nærmeste venner var kommunister eller jøder, og flere af dem og også hendes nærmeste familie gik ind i modstandskampen. Frihedskæmpere kunne altid sove der om natten. Astrid Noack bekendte sig til kommunismen, og hun hjalp trofast med at sælge Land og Folk på gaden.

Astrid Noack elskede kvarterets børn og de var altid velkomne hos hende i atelieret, hvor hun altid havde en pakke kiks til børnene.

Galleri

02.02.23

 

Astrid Noack taler om skabelse af Anna Ancher skulpturen

ANA Medlem

Astrid Noacks Atelier er en forening, som du kan blive medlem af. Medlemmer og bestyrelsen består af alle mulige folk; kunstnere, kunsthistorikere, kulturarbejdere og andre, der har en interesse i ANAs aktiviteter og i arbejdet med at bevare den gamle historiske bygning.

Foreningens overordnede formål er dels at arbejde for en bevarelse og genanvendelse af Astrid Noacks Atelier i Rådmandsgade 34 og dels løbende at (videre)udvikle stedet til en levende platform for kunstneriske eksperimenter, kritisk diskussion og vidensdeling.

Bliv medlem

Hvis Astrid Noacks Atelier skal bevares og udvikles for eftertiden, har vi brug for dig.

Årligt kontingent

Personligt medlemskab: 150 kr.
Medlemskab for foreninger: 300 kr.
Medlemskab for firmaer/institutioner: 600 kr.

Der kan indbetales på: Reg. nr. 2109 og Konto nr. 6883606696

Husk at notere navn og email ved betaling. Og tilmeld jer Astrid Noacks Ateliers nyhedsbrev.

Kontakt

 • Astrid Noacks Atelier
 • Rådmandsgade 34
 • 2200 København N

 • Daglig leder & kurator
 • Kathrine Bolt Rasmussen
 • 22 30 80 91
 • kbr@astrid-noack.dk

Bestyrelsen

 • Formand
 • Victor Réne Valqui Vidal
 • 43 64 78 49
 • rvvv@dtu.dk
 • Bestyrelsesmedlem & kunstnerisk leder
 • Kirsten Dufour
 • 20 61 31 73
 • saas.dufour.andersen@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
 • Finn Thybo Andersen
 • 60 81 02 18
 • finnthybo@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
 • Rikke Diemer
 • 40 38 94 29
 • rikke.diemer@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
 • Mie Lund
 • 27 28 15 29
 • mielun@gmail.com
 • Kasser
 • Helle Westergaard
 • 42 46 09 54
 • helle.hik@gmail.com