ASTRID NOACKS ATELIER
  • Astrid Noacks Atelier
  • Rådmandsgade 34
  • 2200 København N
  • kbr@astrid-noack.dk

Aktuelt

ANA Lokal

Asta Lynge, Jakob Ohrt & Eleanor Ivory Weber Plenty

15.08.24 - 15.09.24

Plenty, der på dansk oversættes til rigeligt, er taget fra bestseller kogebogen af samme navn, skrevet af den verdenskendte kok og forfatter Yotam Ottolenghi. Udstillingen fokuserer på den moderne køkken-ø som en platform for proces og produktion. Gennem skulptur og tekst undersøger Plenty vores stigende behov for at iscenesætte og kontrollere ressourcer i en overkapitaliseret hverdag.

FERNISERING:

Torsdag d. 15. august kl. 16-20 med performance af Eleanor Ivory Weber kl. 19.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Rådet for Visuel Kunst.

BIO:

Asta Lynge og Jakob Ohrt er billedkunstnere, der nogle gange arbejder sammen. Deres fælles værker er tidligere blevet udstillet på bl.a. O-Overgaden, København; Cherry Hill, Köln; Cucina, København; Cittipunkt, Berlin; Vermilion Sands, København og på Stockholm School of Economics (med coyote).

Eleanor Ivory Weber er forfatter og kunstner baseret i Bruxelles. Hendes seneste tekster og performances er blevet præsenteret på C.C.C. Gallery, København (med Philip Poppek); Wiels, Grand Casino Knokke; Woonhuis De Ateliers, Amsterdam; Etablissement d’en face, Bruxelles (med gladys); Haus am Waldsee, Berlin; Alma Sarif, Bruxelles; og Kunstverein München.

Aktiviteter

ANA Lokal

Asta Lynge, Jakob Ohrt & Eleanor Ivory Weber Plenty

15.08.24 - 15.09.24

Plenty, der på dansk oversættes til rigeligt, er taget fra bestseller kogebogen af samme navn, skrevet af den verdenskendte kok og forfatter Yotam Ottolenghi. Udstillingen fokuserer på den moderne køkken-ø som en platform for proces og produktion. Gennem skulptur og tekst undersøger Plenty vores stigende behov for at iscenesætte og kontrollere ressourcer i en overkapitaliseret hverdag.

FERNISERING:

Torsdag d. 15. august kl. 16-20 med performance af Eleanor Ivory Weber kl. 19.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Rådet for Visuel Kunst.

BIO:

Asta Lynge og Jakob Ohrt er billedkunstnere, der nogle gange arbejder sammen. Deres fælles værker er tidligere blevet udstillet på bl.a. O-Overgaden, København; Cherry Hill, Köln; Cucina, København; Cittipunkt, Berlin; Vermilion Sands, København og på Stockholm School of Economics (med coyote).

Eleanor Ivory Weber er forfatter og kunstner baseret i Bruxelles. Hendes seneste tekster og performances er blevet præsenteret på C.C.C. Gallery, København (med Philip Poppek); Wiels, Grand Casino Knokke; Woonhuis De Ateliers, Amsterdam; Etablissement d’en face, Bruxelles (med gladys); Haus am Waldsee, Berlin; Alma Sarif, Bruxelles; og Kunstverein München.

ANA Lokal

Arendse Krabbe Lyden af at blive en anden – levende – døende

20.09.24 - 19.10.24

Du inviteres ind i et rum, der lytter til dig og du inviteres ind i et rum, der vil lyttes til. I rummet findes lag og folder af lyd simultant. Lyden handler om det, der er lige nu og her. Lyden handler også om forskydninger i tid, rum og sted. Hvordan indfinder kroppen sig i lytningen? Hvordan indfinder fællesskabet sig i lytningen? Er det stadig muligt at plante et frø?

Jeg inviterer det fællesskab, der demonstrerer imod folkedrabet af civilbefolkningen i Gaza. Invitationen er i solidaritet med de kunstarbejdere, som bliver censurerede for at udtale sig kritisk om Israels krigsforbrydelser og dets allierede.

I rummet vil vidner til krigsforbrydelserne i Gaza fortælle deres vidneudsagn.

*Udstillingstitlen er et citat fra den amerikanske komponist Pauline Oliveros tekst “The Earth Worm Also Sings”.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond.

ANA Lokal

Jeuno JE Kim Movements That Matter

25.10.24 - 01.12.24

 

Tidligere aktiviteter

ANA Air

Line Skywalker Karlström Cruising in Public Spaces

03.06.24 - 30.06.24

Hvad sker der i gentrificeringsprocessen når byens tidligere frirum bliver udraderet og forsvinder? Hvordan påvirker dette ikke kun de mennesker, hvis liv ikke er omfattet af mainstream-kultur, men også andre – ikke-menneskelige indbyggere i byen? Hvordan opretholder vi rum for fælles sanselig og seksuel nydelse, nysgerrighed og udforskning uden profitinteresser, når byen mister vildmarken, buskene og sine ødemarker? Baggrunden for Line Skywalker Karlström arbejde i ANA vil bestå af den omfattende forskning, som de har været involveret i – viet til queer-miljøet i New York før og under AIDS-krisen – da det også faldt sammen med, at New York blev gentrificeret og overtaget af finansielle investorer. Under dette residency-ophold i ANA vil de forfølge en interesse for cruising i det offentlige rum som en potentielt produktiv tilgang til at etablere et tilhørsforhold – uden for ejerskab og uden for vores plads i det private hjem. På baggrund af dette vil Karlström udvikle en række nye arbejder i og til ANA, der konkret vil tage form af film, tekstile arbejder og performance.

Fredag d. 14. juni kl 17 inviterer ANA og Line Skywalker Karlström til en performance walk & talk i baggården.

Under sit residency ophold i ANA har Skywalker lavet research i forbindelse med projektet ‘Cruising in Public Spaces’. Det er ført til refleksioner over gentrificering, bypolitik, genrerobring af byrum og meget mere som dagens event vil tage udgangspunkt i.

Efter Skywalkers performance vil der være te/kaffe og en rundkreds-samtale mellem Kirsten Dufour og Skywalker samt de fremmødte. Til sidst runder vi af med en øl – vi glæder os til at se jer.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond.

BIO:

Line Skywalker Karlström er født i 1971 i Karlstad, Sverige. De har boet og arbejdet i Berlin siden 2006. Skywalkers arbejde foregår i feltet mellem kropsliggørelse og det flygtige. Med udgangspunkt i ‘tænkning med kroppen’ og erfaringer med eksklusion/inklusion behandler deres arbejde spørgsmål om rum, intimitet og kunsthistorie ved hjælp af bevægelser, der har til formål at skabe repræsentation, forskydning og afvisning på samme tid. Line Skywalkers arbejde er formet i en kontinuerlig samtale – direkte og forestillet – med queer og feministiske praksisser og erfaringer i fortiden og nutiden og stiller spørgsmål om, hvad kunst er, når den indskriver sig i materialer og by- og institutionsrum.

ANA Børn

Mia Edelgart og Sebastian Hedevang Mellem Husene

03.06.24 - 30.06.24

Hvad er der mellem husene? Hvor må man gå hen? Hvor må man lege? Hvor må man ikke være? Hvilke rum i byen deler vi? Hvorfor ser de ud, som de gør? Hvilke rum mangler vi?

Flere arealer i Lundtoftegade-kvarteret, hvor ANAs børneatelier er placeret, gennemgår for tiden en masse små forandringer. Nye legepladser er på vej, der er kommet plantekasser til beboerne, en permakultur-have, en udendørs fancy restaurant, kunst på husmurene. Både større og mindre justeringer af de fælles rum finder vej.

I år er temaet i ANAs børneatelier: børnenes by, hvor vi sammen kan drømme og lave modeller af, hvordan byens rum også kan se ud. Hvad vil børnene bygge, hvis de må tænke vildt og frit over, hvad der kunne være mellem husene.

I børneatelieret vil vi arbejde med bydesign i miniature skala og på imaginært plan.

Sammen med børnene forestiller vi os byens rum, byens fælleder og mellemrum – ikke bare til børn, men også til voksne. Hvad kunne ældre – fra børnenes perspektiv – have brug for at mødes om? Hvilke steder skulle der findes for forældre, for ensomme, for babyer. Hvad kunne man samles om udenfor, på steder der var alles? Hvad ville der ske, hvis man byggede shelters i byen, hvis man byggede udendørskøkkener eller lavede store grupper af hængekøjer i træerne?

I vores workshops bygger vi små modeller ud fra vores forestillinger om, hvordan byen kunne se ud. Vi bygger ud af både skrald, fundne dimser og indkøbt materiale. Vi vil også bruge modellerne, som scener for sociale processer, og tale med børnene om, hvilke scenarier, der kunne udspille sig i de rum, de har forestillet sig. På den måde kommer vi ind på, hvordan arkitektur og design indvirker på vores adfærd og livsformer. Samtidig benytter vi lejligheden til at se, hvad der rent faktisk er i området, og i slut august vil vi udforme et lille zine, der foruden materiale fra de afholdte workshops, også vil indeholde en slags optegnelser over alle de tilbud og aktiviteter, som lokalområdets rum byder på. På den måde peger vi ud på det kollektive tilblivelsesrum, som så mange kræfter nedefra altid er engageret i at fylde med liv. Samtalerne mellem os, børn og områdets aktører transskriberes og implementeres i zinet, som områdets børn også kan være med til at skabe.

Praktisk:

I juni måned arbejder vi i atelieret på at udvikle og planlægge workshops, som vil finde sted i august måned efter sommerferien. Her vil vi både invitere lokale institutioner og afholde åbne workshops for alle, der har lyst. Det hele bliver offentliggjort løbende her på siden, på skiltet ved børneatelieret og hos den bemandede legeplads i Bispeengen.

* Billede: Pädogogiche Aktion, Spielaktivität im Olympichen Dorf, München, 1972

BIO:

Gennemgående i Mia Edelgarts praksis er forsøget på at lade følelsesmæssige og kropslige registreringer træde frem i arbejdsprocessen, at lade dem være information og produktive spændingsfelter, der (u)muliggør og påvirker æstetiske udtryk og formater. Edelgart har arbejdet med tematikker som søvn, fællesskab, bier og dumhed. Hendes metode består i undersøgende, indsamlende og korresponderende processer, der ofte samler sig i videoværker eller skulpturelle og performative formater. Centralt i hendes kunstneriske virke er følelsernes politik og interrelationelle sammenhænge, hvilket også danner grundlag for et engagement i kollektive værkproduktioner, der gensidigt informerer og påvirker Edelgarts egen værkproduktion. Edelgart bruger ofte samtalen og interviewet som form og kunstnerisk metode. Samtalen, som et format, der kan skrues på, og som grundlæggende interesse for mødet med den anden, og for hvordan og hvad vi kan vide noget sammen. Samtalen fungerer som materiale-generator, der implicerer kunstneren selv, og indskyder en spænding mellem det planlagte og det uplanlagte i arbejdsprocessen. Mia Edelgart er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2012.

Sebastian Hedevang er billedkunstner bosat i København. De seneste år har Hedevangs praksis ernæret sig af samarbejder og selvorganiserede kollektive processer i forskellige konstellationer. Learning from The General Past (2023) med H. Heise, A. Rønholt Schmidt, J. Funder og M. Knudsen på La Cucina, Købenahavn, The Chocolate Wagon med Andreas Rønholt Schmidt bl.a. med udstillingen Sludge Cake på ANA i 2021, samt flere værker og projekter med Mia Edelgart hvor børn har været primære publikum Hvad er Penge? (2021). Senest har Hedevang kurateret udstillingen Free Time(2024) med Jens Rønholt Schmidt om kunstneres blik på, praksisser og undvigelser i de moderne sanerede byrum drevet af finansiel kapital. Kunstneren uddannede sig MFA på Det Kgl Danske Kunstakademi København 2012-18 samt ISP på Maumaus i 2015.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond Huskunstnerordningen.

Se hele arkivet

Om ANA

ANA er et tværæstetisk rum for kunstneriske eksperimenter, vidensdeling og kritisk diskussion på Ydre Nørrebro i København. ANA er dedikeret til en forestilling om kunst som en offentlig sfære og som et kollektivt refleksionsredskab, der kan skabe former og billeder, så vi kan se og sanse, stille spørgsmål og tænke verden og hverdagslivet på nye måder. ANA fokuserer med og gennem kunst på at dele viden, teste idéer og præsentere alternative forestillingshorisonter og handlingsmodeller.

ANA er etableret i 2009 og udspringer af det aktivistiske kunstnerkollektiv YNKB (Ydre Nørrebro Kultur Bureau). ANAs program har fire spor: ANA Lokal, ANA Air, ANA Børn og ANA Forum. Disse trækker tråde tilbage til den danske billedhugger Astrid Noacks hverdagsliv og kunstneriske virke i atelieret i perioden 1936-1950, hvor sociale og faglige udvekslinger med naboer og kunstnere fra nær og fjern var en del af dagligdagen. ANAs tværæstetiske program forbinder rummets historiske rolle med et ønske om i fællesskab at udvikle stedet, der som resultat af gentrificering ligger isoleret tilbage afskåret fra sin tidligere eksistens som en del af et livligt baggårdsmiljø med værksteder og småindustri.

ANA står i dag på skuldrene af ​​de mange kunstnere og aktører, der gennem årene har bidraget til at støtte og udvikle stedet. ANAs institutionelle modus operandi er forankret i et princip om gentagelse og langsommelighed. For at give kunstnere mulighed for processuelt at udvikle projekter gennem flere år og få viden om rummet og det omkringliggende hastigt gentrificerede område – der tidligere var et typisk arbejderkvarter – vægter vi at invitere kunstnere i flere omgange, således at de over tid kan fortsætte undersøgelser og samtaler. Vores ønske er at holde tingene i bevægelse, at prioritere proces over resultat, og at agere som et åbent, omsorgsfuldt, generøst og inkluderende kunstrum.

I de kommende år vil vi yderligere betone værdier omkring langsommelighed, fællesgørelse (commoning) og kollektiv (af)læring. Et værdisæt, der bevæger sig imod de produktivitets- og effektivitetsorienterede strukturer, der præger det omgivende kapitalistiske samfund og kunstinstitutionen. Vi ønsker skridt for skridt at sænke tempoet og fokusere på at tilbyde kunstnere reel tid til fordybelse og mulighed for at eksperimentere og forske i en kontekst, hvor vidensdeling, forhandling og kritisk dialog er i centrum.

PARTNERS:

Center for Practice-based Art Studies, Københavns Universitet

roda – soft water on hard stone (Katarina Stenbeck & Carla Zaccagnini)

STØTTET AF:

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

page1image47032480 page1image47035808 page1image47032896
page1image47032272 page1image47031024

 

 • ANA Air
 • ANA AIR er et residency spor for internationale kunstnere, der inviteres til at udvikle projekter over tid ofte med afsæt i den fysiske og lokale kontekst på Ydre Nørrebro.
 • ANA Børn
 • ANA BØRN er et spor for børn og unge, hvor kunstnere inviteres til at udvikle proces- og dialogbaserede værker over tid sammen med børn. Sporet har base i ANAs Mobile Børneatelier i Bispeengen og afvikles i tæt samarbejde med Den Bemandede Legeplads.
 • ANA Forum
 • ANA FORUM er et spor for vidensdeling, fordybelse, fællesgørelse og kritisk diskussion.
 • ANA Lokal
 • ANA LOKAL er et spor for herboende kunstnere, der vægter procesorienterede undersøgelser af historiske såvel som aktuelle samfundsspørgsmål og emner.

Fonden R34

Det ligger der endnu. Billedhuggeratelieret i Rådmandsgade 34 på Ydre Nørrebro i København. Her boede og arbejdede billedhuggeren Astrid Noack (1888-1954) under meget primitive forhold i baghuset i perioden 1936-1950. Herfra kæmpede hun sin vej op gennem tidens mandsdominerende kunstverden, og skabte nogle af sine betydeligste værker.

I 2010 blev Fonden Rådmandsgade 34 dannet med det formål, nænsomt at restaurere atelieret. I September 2016 påbegyndtes, som det første vigtige skridt i Fondens arbejde, restaureringen af den del af baggården som Astrid Noack boede og havde atelier i. Restaureringen er realiseret med støtte fra Ny Carlsbergfondet og varetages af arkitekt Erik Brandt Dam.

Astrid Noack

Astrid Noack (1888-1954) er en af det tyvende århundredes betydeligste danske kunstnere, og som billedhugger var hun inspireret af den franske tradition, gennem sin lærer på Maison Watteau, Charles Despiau, som er karakteriseret ved nøjsomhed og knaphed i midlerne og med forbillede i den arkaiske skulptur. Figurerne står i rummet og med små bevægelser skabes forskydninger, der giver skulpturen liv. Skulpturerne er bygget op indefra, hvorfra forskydningerne forplantes ud mod overfladen og videre ud i rummet.

ANA Medlem

Astrid Noacks Atelier er en forening, som du kan blive medlem af. Medlemmer og bestyrelsen består af alle mulige folk; kunstnere, kunsthistorikere, kulturarbejdere og andre, der har en interesse i ANAs aktiviteter og i arbejdet med at bevare den gamle historiske bygning.

Foreningens overordnede formål er dels at arbejde for en bevarelse og genanvendelse af Astrid Noacks Atelier i Rådmandsgade 34 og dels løbende at (videre)udvikle stedet til en levende platform for kunstneriske eksperimenter, kritisk diskussion og vidensdeling.

Bliv medlem

Hvis Astrid Noacks Atelier skal bevares og udvikles for eftertiden, har vi brug for dig.

Årligt kontingent

Personligt medlemskab: 150 kr. Medlemskab for foreninger: 300 kr. Medlemskab for firmaer/institutioner: 600 kr. Der kan indbetales på: Reg. nr. 2109 og Konto nr. 6883606696 Husk at notere navn og email ved betaling. Og tilmeld jer Astrid Noacks Ateliers nyhedsbrev.

Kontakt

 • Astrid Noacks Atelier
 • Rådmandsgade 34
 • 2200 København N

 • Daglig leder & kurator
 • Kathrine Bolt Rasmussen
 • 22 30 80 91
 • kbr@astrid-noack.dk
 • Udstillingskoordinator
 • Mie Lund Hansen
 • 27 28 15 29
 • mlh@astrid-noack.dk
 • Bestyrelsesformand
 • Finn Thybo Andersen
 • 60 81 02 18
 • finnthybo@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem & kunstnerisk leder
 • Kirsten Dufour
 • 20 61 31 73
 • saas.dufour.andersen@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
 • Rikke Diemer
 • 40 38 94 29
 • rikke.diemer@gmail.com
 • Kasserer
 • Helle Westergaard
 • 42 46 09 54
 • helle.hik@gmail.com