ASTRID NOACKS ATELIER
  • Astrid Noacks Atelier
  • Rådmandsgade 34
  • 2200 København N
  • cp@astrid-noack.dk

Aktuelt

ANA Air

Johan Tirén Mens byen vokser

05.10.20 - 19.10.20

Johan Tirén er inviteret til at lave et stedspecifikt udstillingsprojekt i Astrid Noacks Atelier. Projektet består af to dele. Et kortere residency-ophold i oktober måned efterfulgt af en udstilling i februar 2021. Idéen er, at erfaringerne og ’resultaterne’ fra research-opholdet udvikles til et offentligt projekt, der vil blive vist i ANA eller i det omkringliggende offentlige rum på Ydre Nørrebro

I projektet med den foreløbige titel ”Mens byen vokser” vil Tirén fra et kunstnerisk synspunkt undersøge nogle af de centrale emner og spørgsmål, vi er konfronteret med i dagens hastigt accelererende byudvikling. For hvem bygger vi den ”nye” by, hvad sker der med de mennesker og de forretninger, der allerede eksisterer? Og, hvis alt er planlagt, hvor finder vi så de sprækker og åbninger, som det ikke-planlagte tilbyder os i dag?

Johan Tirén (f. 1973) har en MFA fra Konsthögskolan i Malmö (2004) og har studeret ved Det Kgl. Danske Kunstakademi (1998–2003). Han arbejder i forskellige medier, såsom tegning, grafik, video og tekst og bruger sin researchbaserede kunstneriske praksis både indenfor kunstinstitutionen og udenfor, fx i byplanlægningsprocesser med særligt fokus på sociale problemstillinger omkring bæredygtighed og planlægning. Han stræber efter at være åben og præcis i sit kunstneriske arbejde, idet han leder efter en politisk skarphed, der ikke taber kunstens poetiske kvaliteter af syne. Tirén har bl.a. udstillet på Göteborg Biennalen, Galleri Tom Christoffersen og Overgaden og har sammen med kollegaen Anna Högberg udført offentlige udsmykningsopgaver for Statens Konstråd og Örebro Kommun.

Projektet er støttet af: 

Astrid Noacks Ateliers udstillingsprogram er støttet af Statens Kunstfond og Nørrebro Lokaludvalg.

Aktiviteter

ANA Forum

Jenny Graf Sheppard Radical Listening – Udskudt!

01.10.20 - 04.10.20
ANA Air

Johan Tirén Mens byen vokser

05.10.20 - 19.10.20

Johan Tirén er inviteret til at lave et stedspecifikt udstillingsprojekt i Astrid Noacks Atelier. Projektet består af to dele. Et kortere residency-ophold i oktober måned efterfulgt af en udstilling i februar 2021. Idéen er, at erfaringerne og ’resultaterne’ fra research-opholdet udvikles til et offentligt projekt, der vil blive vist i ANA eller i det omkringliggende offentlige rum på Ydre Nørrebro

I projektet med den foreløbige titel ”Mens byen vokser” vil Tirén fra et kunstnerisk synspunkt undersøge nogle af de centrale emner og spørgsmål, vi er konfronteret med i dagens hastigt accelererende byudvikling. For hvem bygger vi den ”nye” by, hvad sker der med de mennesker og de forretninger, der allerede eksisterer? Og, hvis alt er planlagt, hvor finder vi så de sprækker og åbninger, som det ikke-planlagte tilbyder os i dag?

Johan Tirén (f. 1973) har en MFA fra Konsthögskolan i Malmö (2004) og har studeret ved Det Kgl. Danske Kunstakademi (1998–2003). Han arbejder i forskellige medier, såsom tegning, grafik, video og tekst og bruger sin researchbaserede kunstneriske praksis både indenfor kunstinstitutionen og udenfor, fx i byplanlægningsprocesser med særligt fokus på sociale problemstillinger omkring bæredygtighed og planlægning. Han stræber efter at være åben og præcis i sit kunstneriske arbejde, idet han leder efter en politisk skarphed, der ikke taber kunstens poetiske kvaliteter af syne. Tirén har bl.a. udstillet på Göteborg Biennalen, Galleri Tom Christoffersen og Overgaden og har sammen med kollegaen Anna Högberg udført offentlige udsmykningsopgaver for Statens Konstråd og Örebro Kommun.

Projektet er støttet af: 

Astrid Noacks Ateliers udstillingsprogram er støttet af Statens Kunstfond og Nørrebro Lokaludvalg.

ANA Lokal

Mia Edelgart, Deirdre J. Humphrys, Ninna Poulsen & Tine Tvergaard In the Zone of Stones

29.10.20 - 29.11.20

“A fainter trail is what is left behind when you leave the official routes. The fainter trail can be described under the rubric of queer use”                                    Sara Ahmed, What’s the Use? 2019

I et brev til en ven skriver Astrid Noack, at hun ofte – lige inden hun falder i søvn – forestiller sig de store kroppe, der holdt til i atelieret før hende. Hun henviser til, at baghuset i Rådmandsgade 34 var en hestestald, inden hun rykkede ind. I det trange lokale boede og arbejdede hun i 14 år, indtil hun blev syg og ikke længere kunne tåle at leve under samme forhold. Noack efterlod sig for eftertiden, udover de mange portrætter, også svagere spor om radikale livsformer og venskaber og et liv i tæt kontakt med gaden.

Med en både praktisk og fabulerende tilgang til Astrid Noack og lokalets biografi går vi i vores arbejde med udstillingen i kunstnerisk dialog med hinanden, med lokalmiljøets historie og dets nuværende situation, hvor atelieret ligger som et presset levn i et drastisk ændret og gentrificeret miljø.

Arbejdet er en fortsættelse af udstillingen Akkumulation af blinde punkter, et brev til Astrid Noack i ANA i 2013. Siden da har vi, Mia Edelgart, Ninna Poulsen, Deirdre Humphrys og Tine Tvergaard arbejdet sammen i varierende kunstneriske konstellationer. I dette møde udfolder og udforsker vi vores forskellige praksisser samtidig med, at vi holder et fælles spor for korrespondance med udveksling af strategier, skitser, billeder og noter. Således vil værkerne, vi hver især bidrager med, aldrig være vores egne alene men snarere en dialogisk frembringelse, der bygger på samspil og generøs idéudveksling.

 

Tidligere aktiviteter

ANA Lokal

Nanna Lysholt Hansen Mother Mould

15.09.20 - 30.09.20

Obst. Amb. / birth / pregnant

 22-10-2013 Kl. 01:00

I para I am.first time pregnant,

GA 39 + 0 I am. pregnancy Age

VA I am. Water drainage / you are. from kl. 14.30 / you are expected. Parturition. Night. natural

UDV. US I am one. external examination / you are. I usually. You are in a hvst-Main position

I am. Uterus soft and tender on palpation

You are. Fundus / I am. top of uterus / there is. ca. 3 fgr. There is. finger widths / there are. Processus xiphoideus / the tip of a sternum

fundus plural fundi

fundus is. The large cave organ is further away from an opening.

Fundus is. The top. Hollow. Part of the uterus and

Fundus is. The back. Internal part of the eye that accommodates the retina and associated blood vessels

Caput is. the head. BI is. Pelvic inlet. FS is fetal beauty is SF is Science Fiction. You are. 3500 grams

(Uddrag fra Nanna Lysholt Hansens audiovideoskulptur Zira Mater Matrix, 2020)

Nanna Lysholt Hansens projekt i Astrid Noacks Atelier består af tre dele: en udstilling, en live-performance og en bogudgivelse. Titlen på udstillingen Mother Mould er er hentet fra den engelske betegnelse for ’en støttende skal om en støbeform’. Ved at sætte fokus på det omgivende materiale – ’den støttende skal’ – understreges økologier og teknologier i skabelsesprocessen. Grænseflader, form og støbeform, undersøges som to sammenhængende dele. Organer skabes i direkte kontakt med moderkroppen. Skabelsen foregår gennem et temporært organ; moderkagen. Gennem moderkagen udveksler foster og moder genetisk materiale og en del af disse mikro-chimera celler lever videre i moderens krop efter fødslen. Afgræsningen af individer bliver dermed opløst. Vi er en biologisk sammenhængende flydende symbiotisk organisme. Moderen er kimær, en hybrid af maskine og organisme, et fiktionelt væsen, den ultimative cyborg. Nanna Lysholt Hansen bruger i sin udstilling i Astrid Noacks Atelier cyborgmoderen som figur til at tænke igennem med det mål at gentænke slægtskaber, subjektivitet og vidensproduktion.

I serien The Chthonic Ones (2016-2020), der indgår i udstillingen, arbejder Nanna Lysholt Hansen skulpturelt med organet klitoris, et tentakulært organ som først i 2005 blev kortlagt ved hjælp af nye 3D scannings teknologier. Titlen på serien er lånt fra biolog og filosof Donna Haraways begreb om det chthulucene, Et begreb, der tænker et individs identitet som flydende, amorf og mangfoldig. Det ktoniske betyder i/af/under jorden. I den antikke græske mytologi forbindes de underjordiske, de ktoniske guder, med de dødes skæbne såvel som med jordens frugtbarhed.Haraway tilskriver en tilbagevenden til det ktoniske, det jordbundne, genbrug og kompost, som en nødvendighed for overlevelse i en verden ødelagt af udnyttelsen af jordens ressourcer. Vi må tænke os selv som kompost, forbundne som mug, skimmel, lav.

Som en del af udstillingen vil en kropsstor klitoris udført i beton indtage den byggeplads, der for tiden omgiver Astrid Noacks Atelier. Med udgangspunkt i sin egen krop som materiale vil Nanna Lysholt Hansen iværksætte en undersøgelse af rumlige og tidslige processer. Kroppen vil indgå i et direkte forhold til det omgivende arkitektoniske rum – atelieret såvel som byggepladsen – og aspekter af hukommelse, køn, sprog og narrativer vil blive sat på prøve og blive udfordret i relation til blikket på kroppen over tid. Egne erfaringer omkring den kvindelige krop, graviditet, fødsel og moderskab vil helt konkret blive brugt i Mother Mould.

Udstillingen, der åbner torsdag d. 17. september kl. 17-19, er første del af Nanna Lysholt Hansens projekt i Astrid Noacks Atelier. Senere på året lancerer hun bogudgivelse og opfører live-performance. Disse events annonceres senere.

I forbindelse med udstillingen Mother Mould arrangerer platformen bastard en samtale mellem Nanna Lysholt Hansen og skribent, kunstanmelder og forfatter Mette Garfield i Astrid Noacks Atelier torsdag d. 24. september kl. 17-18  www.bastard.blog

Udstillingen er åben fredag og lørdag kl. 14-17 (eller efter aftale på tlf. 60329184)

Nanna Lysholt Hansen er uddannet fra Det Kongelig Danske Kunstakademi i København (2006-2011) og Kingston University, Faculty of Art, Design & Music i London (2002-2005).

Projektet Mother Mould er støttet af: Statens Kunstfond og Rådet for Visuel Kunst, Københavns Kommune.

ANA Børn

Malene Jorck Heide-Jørgensen KIND OF BLUE #2 – OPEN AIR PHOTO BOOTH

23.09.20 - 29.09.20

Performativ fotografisk workshop for alle interesserede i Astrid Noacks Mobile Børneatelier i Mimersparken bagved Den Bemandede Legeplads, Borgmestervangen 51, 2200 København N

Uge 39: Onsdag kl. 13-16, torsdag kl. 13-16, fredag kl. 13-16 og weekend kl. 10-15

Uge 40: Mandag kl. 13-16, tirsdag kl. 13-16

I Malene Jorck Heide-Jørgensens OPEN AIR PHOTO BOOTH inviteres deltagere til at skabe deres eget gruppeportræt under solen. På lysfølsomme lagener eksponerer billedet langsommere, end vi er vant til, og på den måde kan deltagerne få mulighed for at slappe af under åben himmel, mens et aftryk af deres kroppe langsomt skridt for skridt træder frem.

OPEN AIR PHOTO BOOTH henvender sig til familier, venner, kollegaer, institutioner og par. Altså grupper på min. 2 personer! Workshoppen tager udgangspunkt i Cyanotopiet, og deltagere får mulighed for at prøve teknikken af i store formater. Det forberedende arbejde til de store formater foregår på afmærkede steder på pladsen ved atelieret. Som gruppe opfordres deltagerne til at lege og digte og vigtigst; at blive enige. Når først lagenet er bredt ud, er eksponeringsprocessen i gang!

Pladsen ved atelier bliver et åbent eksponeringsrum og billederne afhængige af publikums aktive deltagelse, vejrets gang og andre almindelige uforudsigeligheder. Solens tilstedeværelse har afgørende betydning for workshoppen, hvorfor tidspunkter kan variere i begge ender.

Det er en sjælden mulighed for at få taget et alternativt familieportræt eller at hænge ud med dine venner på en anderledes måde, end du er vandt til. Tag gerne strikketøj, din hund eller din yndlingsbamse med. Er du ikke helt færdig med din is så tag den med på billedet. Det meste kan eksponeres, hvis bare det ligger nogenlunde stille. Der er taget forbehold for corona i OPEN AIR PHOTO BOOTH. Det foregår under åben himmel, i små grupper og med god plads til kødannelse.

Malene Jorck Heide-Jørgensen er interesseret i fotografiet som proces og som krop. Med solens sensommerstråler forlænges tiden, hvorpå kroppen afgiver sit aftryk og i modsætning til den digitale skærms eksponeringer af nøje udvalgte data får kroppen mulighed for at mærke fotografiet tage form i det offentlig rum.

Malene Jorck Heide-Jørgensen er uddannet fra Glasgow School of Art i 2006. Hun arbejder primært med fotografiske medier, hvorfra hun undersøger bevægelse, arv og rum. KIND OF BLUE #2 – OPEN AIR PHOTO BOOTH er hendes første performative værk, hvor hun undersøger forholdet mellem private og offentlige rum under solen.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens ”Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter i Danmark” og Dj-ophavsretsfond.

Se hele arkivet

Om ANA

ANA er et tværæstetisk rum for kunstneriske eksperimenter, vidensdeling og kritisk diskussion på Ydre Nørrebro i København. ANA er dedikeret til en forestilling om kunst som en offentlig sfære og som et kollektivt refleksionsredskab, der kan skabe former og billeder, så vi kan se og sanse, stille spørgsmål og tænke verden og hverdagslivet på nye måder. ANA fokuserer med og gennem kunst på at dele viden, teste idéer og præsentere alternative forestillingshorisonter og handlingsmodeller.

ANA er etableret i 2009 og udspringer af det aktivistiske kunstnerkollektiv YNKB (Ydre Nørrebro Kultur Bureau). ANAs program har fire spor: ANA Lokal, ANA Air, ANA Børn og ANA Forum. Disse trækker tråde tilbage til den danske billedhugger Astrid Noacks hverdagsliv og kunstneriske virke i atelieret i perioden 1936-1950, hvor sociale og faglige udvekslinger med naboer og kunstnere fra nær og fjern var en del af dagligdagen. ANAs tværæstetiske program forbinder rummets historiske rolle med et ønske om i fællesskab at udvikle stedet, der som resultat af gentrificering ligger isoleret tilbage afskåret fra sin tidligere eksistens som en del af et livligt baggårdsmiljø med værksteder og småindustri.

ANA står i dag på skuldrene af ​​de mange kunstnere og aktører, der gennem årene har bidraget til at støtte og udvikle stedet. ANAs institutionelle modus operandi er forankret i et princip om gentagelse og langsommelighed. For at give kunstnere mulighed for processuelt at udvikle projekter gennem flere år og få viden om rummet og det omkringliggende hastigt gentrificerede område – der tidligere var et typisk arbejderkvarter – vægter vi at invitere kunstnere i flere omgange, således at de over tid kan fortsætte undersøgelser og samtaler. Vores ønske er at holde tingene i bevægelse, at prioritere proces over resultat, og at agere som et åbent, omsorgsfuldt, generøst og inkluderende kunstrum.

I de kommende år vil vi yderligere forsøge at betone værdier omkring langsommelighed, fordybelse, fællesgørelse og kollektiv (af)læring. Et reproduktivt værdisæt, der bevæger sig imod de produktivitets- og effektivitetsorienterede strukturer, der præger det omgivende kapitalistiske samfund og kunstinstitutionen, og som ofte resulterer i stress og udmattelse. Vi ønsker skridt for skridt at sænke tempoet og fokusere på at tilbyde kunstnere reel tid til fordybelse og mulighed for at eksperimentere og forske i en kontekst, hvor vidensdeling, forhandling og kritisk dialog er i centrum.

ANA er støttet af

Logo-Nørrebro-lokaludvalg

Kunstfonden_LOGO_small_JPG

BKFO-logo - farver

Zeutens Mindelegat

 • ANA Air
 • ANA AIR er et residency spor for internationale kunstnere, der inviteres til at udvikle projekter over tid ofte med afsæt i den fysiske og lokale kontekst på Ydre Nørrebro.
 • ANA Børn
 • ANA BØRN er et spor for børn og unge, hvor kunstnere inviteres til at udvikle proces- og dialogbaserede værker over tid sammen med børn. Sporet har base i ANAs Mobile Børneatelier i Mimersparken og afvikles i tæt samarbejde med Den Bemandede Legeplads.
 • ANA Forum
 • ANA FORUM er et spor for vidensdeling, fordybelse, fællesgørelse og kritisk diskussion.
 • ANA Lokal
 • ANA LOKAL er et spor for herboende kunstnere, der vægter procesorienterede undersøgelser af historiske såvel som aktuelle samfundsspørgsmål og emner.

Fonden R34

Det ligger der endnu. Billedhuggeratelieret i Rådmandsgade 34 på Ydre Nørrebro i København. Her boede og arbejdede billedhuggeren Astrid Noack (1888-1954) under meget primitive forhold i baghuset i perioden 1936-1950. Herfra kæmpede hun sin vej op gennem tidens mandsdominerende kunstverden, og skabte nogle af sine betydeligste værker, hvilke siden bragte hende en plads i Den Danske Kulturkanon.

I 2010 blev Fonden Rådmandsgade 34 dannet med det formål, nænsomt at restaurere atelieret. I September 2016 påbegyndtes, som det første vigtige skridt i Fondens arbejde, restaureringen af den del af baggården som Astrid Noack boede og havde atelier i. Restaureringen realiseres med støtte fra Ny Carlsbergfondet og varetages af arkitekt Erik Brandt Dam.

Astrid Noack

Astrid Noack (1888-1954) er en af det tyvende århundredes betydeligste danske kunstnere og berettiget blev hun i 2006 optaget i (den lidt kontroversielle) Kulturkanon over de betydeligste danske kunstværker.

Som billedhugger var hun inspireret af den franske tradition, gennem sin lærer på Maison Watteau, Charles Despiau, som er karakteriseret ved nøjsomhed og knaphed i midlerne og med forbillede i den arkaiske skulptur. Figurerne står i rummet og med små bevægelser skabes forskydninger, der giver skulpturen liv. Skulpturerne er bygget op indefra, hvorfra forskydningerne forplantes ud mod overfladen og videre ud i rummet.

Atelieret

01.10.20

Astrid Noack blev født 30 januar 1888 i Ribe som syvende og sidste barn af en velstående købmand. I 1906 kom hun i billedskærerlære på Vallekilde Højskole og efter svendestykket i 1910, arbejdede hun som billedskærer og håndværker i København.

I Vallekilde var hun blevet en del af et grundtvigiansk kunstnermiljø med Joakim Skovgaard i spidsen, og da mange kunstnere efter 1. verdenskrigs afslutning rejste til Paris, fulgte Astrid Noack med. Et lille håndværkerlegat og billedskærer-håndværket var hendes økonomiske ballast.

Maison Watteau, den skandinaviske kunstskole og udstillingssted blev Astrid Noacks holdepunkt i Paris. Her trivedes hun godt i miljøet og fik nye venner blandt kunstnerne og hendes kunstneriske talent udfoldede sig. Det store krak i 1929 gjorde livet i Paris mere besværligt og i efteråret rejste Astrid Noack tilbage til København.

Først havde hun et atelier på Nøjsomhedsvej, men i 1936 flyttede Astrid Noack til Rådmandsgade 34 på Nørrebro. Her genfandt hun stemningen fra de parisiske arbejderkvarterer, og hun blev hurtigt glad for stedet. I det lille spartanske atelier på Nørrebro  på 32 m2, hvor hun både boede og arbejdede, skabte hun nogle af sine betydeligste værker. Statuen af Anna Ancher, der blev opstillet ved Skagens Museum i 1939, var hendes kunstneriske gennembrud. ”Göteborgpigen”, som blev optaget i Kulturkanonen, er også skabt i Rådmandsgade.  I 1944 havde hun en stor retrospektiv udstilling i Kunstforeningen i København og efter krigen vistes hendes arbejder på udstillinger i Sverige og Norge. Knud W Jensen kom også i atelieret i Rådmandsgade og købte skulpturer som dannede grundstammen, da han senere grundlagde Louisiana, som moderne kunstmuseum. Senere blev de overført til Holstebro Kunstmuseum, hvor man i dag kan se Astrid Noacks værker.

Astrid Noack fraflyttede atelieret i 1950 på grund af sygdom og de usunde forhold i atelieret og fik et nyt atelier på Amager, men der følte hun sig som en fremmed fugl, og hun blev aldrig fortrolig med kvarterets beboere som i Rådmandsgade på Nørrebro. Hun døde 26 december 1954 af Lungekræft.

Rådmandsgade

01.10.20

Hele baggårdsmiljøet bag Rådmandsgade 34 er unikt, en tidslomme, hvor det ikke er svært at forestille sig hvordan livet har udfoldet sig i trediverne og fyrrerne, da Astrid Noack levede og arbejdede der. Og hvor hun befandt sig godt trods beskedne forhold. Her genfandt hun et miljø, der mindede om det, som hun kendte fra årerne i Paris (1918 – 29). I denne baggård boede og arbejdede hun side om side med småerhverv, som bl.a. smedjer, skrædderier, maskinværksteder, sadelmageri, rammefabrik, garveri og værktøjsfabrik. Hendes virksomhed indgik som et naturligt led i baggårdens daglige liv med håndværkere og værksteder og kvarterets børn, som hun elskede.

I et brev til Vera og Tor Bjurström har Astrid Noack beskrevet livet i baggården, hvor hun boede: ”Her går det for fuldt drøn i Rådmandsgade: Dag og nat arbejdes i denne gård. Når jeg slutter ved 1-2 tiden begynder klejnekogning i et rum ved siden af mig. Gassen leveres herfra mig til 4000 klejners kogning hvert døgn. 7 morgen begynder blikken – og kobbermesteren og så noget efter tager jeg på vej igen. Desuden er her saddelfabrik og meget andet stille arbejde og stille familieliv i kælderen i forhuset, hvor der sælges tobak” – ”Hyggelige folk, ligetil – som dem jeg kan lide i Paris.”

I forhuset var der en tobaksforretning med salg af øl. Hertil kunne man altid ringe besked til Astrid Noack, så sørgede fru Næsby for at overbringe den.

På billeder ses det hvordan det lille Atelier var propfyldt med store skulpturer, nogle af dem tildækket med våde klude for at holde leret fugtigt. Hun sov på en sammenklappelig harmonikaseng og maden lavede hun på kakkelovnen henne ved skorstenen. Ved et lille bord, tæt ved indgangen, kunne hun spise og bagved var bogreolen. På væggene var, foruden hendes egne skulpturer og skitser, værker af tidens betydeligste kunstnere, først og fremmest hendes venner, Jens Søndergård, Niels Lergaard og Niels Larsens Stevns, som også har været jævnlige gæster i atelieret, sammen med andre af tidens betydeligste kulturpersonligheder.

Ind i mellem blev der festet, som da hun blev 60 i 1948: ”Vi havde en mægtig fest her i Rådmandsgade med sild, hvide bønner, sprængt oksebryst, salat, ost, kaffe, kager, snaps, øl og vin i lange floder og megen stemning og livsmod og lyst og jeg som havde tænkt mig stille og fredeligt at glide ind i den næstsidste ungdom må bekende at denne måde det blev på var helt rigtig.” (Brev til Vera og Tor Bjurström 3-4-1948).

Astrid Noack hjalp ofte med husly i form af et lejet værelse i forhuset. Her har nogle af hendes franske kunstnervenner boet, bl.a. billedhuggeren Jean Osouf.

Mange af hendes nærmeste venner var kommunister eller jøder, og flere af dem og også hendes nærmeste familie gik ind i modstandskampen. Frihedskæmpere kunne altid sove der om natten. Astrid Noack bekendte sig til kommunismen, og hun hjalp trofast med at sælge Land og Folk på gaden.

Astrid Noack elskede kvarterets børn og de var altid velkomne hos hende i atelieret, hvor hun altid havde en pakke kiks til børnene.

Galleri

01.10.20

 

Astrid Noack taler om skabelse af Anna Ancher skulpturen

ANA Medlem

Astrid Noacks Atelier er en forening, som du kan blive medlem af. Medlemmer og bestyrelsen består af alle mulige folk; både af kunstnere, lokale beboere, kulturformidlere og alle der har en interesse i ANAs aktiviteter og bevarelse.

Foreningens overordnede formål er at arbejde for en bevarelse og genanvendelse af Astrid Noacks Atelier samt tilhørende baggårdsmiljø i Rådmandsgade 34 for på sigt at udvikle stedet til et nyt kunst- og kulturmiljø for og med lokale beboere.

Foreningens initiativ til at bevare og udvikle Astrid Noacks Atelier blev i 2009 præmieret af Statens Kunstfond i forbindelse med fondens Open Call om kunst i det offentlige rum.

Bliv medlem

Hvis Astrid Noacks Atelier skal bevares og udvikles for eftertiden, har vi brug for dig.

Årligt kontingent

Personligt medlemskab: 150 kr.
Medlemskab for foreninger: 300 kr.
Medlemskab for firmaer/institutioner: 600 kr.

Der kan indbetales på: Reg. nr. 2109 og Konto nr. 6883606696

Husk at notere navn og email ved betaling. Og tilmeld jer Astrid Noacks Ateliers nyhedsbrev.

Kontakt

 • Astrid Noacks Atelier
 • Rådmandsgade 34
 • 2200 København N

 • Daglig leder/Kurator
 • Kathrine Bolt Rasmussen
 • 22 30 80 91
 • kbr@astrid-noack.dk
 • Udviklingsleder
 • Charlotte Præstegaard Schwartz
 • 27 12 20 06
 • cp@astrid-noack.dk

Bestyrelsen

 • Formand
 • Victor Réne Valqui Vidal
 • 43 64 78 49
 • rvvv@dtu.dk
 • Bestyrelsesmedlem og Kunstnerisk leder
 • Kirsten Dufour
 • 20 61 31 73
 • saas.dufour.andersen@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
 • Finn Thybo Andersen
 • 60 81 02 18
 • finnthybo@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
 • Rikke Diemer
 • 40 38 94 29
 • rikke.diemer@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
 • Mie Lund Hansen
 • 27 28 15 29
 • mielun@gmail.com
 • Kasser
 • Helle Westergaard
 • 42 46 09 54
 • helle.hik@gmail.com