ASTRID NOACKS ATELIER
  • Astrid Noacks Atelier
  • Rådmandsgade 34
  • 2200 København N
  • cp@astrid-noack.dk

Aktuelt

ANA Forum

Læsninger i ANA #14 Amalie Smith og Franziska Hoppe

26.01.20

Søndag den 26/1 – 2020, kl 15-17

Ved 2020’s start vil Læsninger i ANA i to omgange tage endnu et kig på forholdet mellem billedkunst og litteratur. Denne januaraften får vi besøg af de to billedkunstnere/forfattere Amalie Smith og Franziska Hoppe.

Begge har både uddannet sig som billedkunstner ved akademier og som forfatter ved forfatterskoler. Deres arbejde finder sted indenfor og imellem disse to felter. Fælles for dem er også den måde hvorpå praksis og research manifesterer sig i tekstarbejdet og overvejelser om billedkunstnerisk værkpraksis fremstilles i prosaform. Det forelskede blik bliver en metode, der kan indtage hverdag og værk og give det form. Dermed skabes der et rum hvor mere hverdagslige erfaringer kan indgå i værket (bogen), i modsætning til i det billedkunstneriske værk hvor de ofte sorteres fra, til fordel for kortere udsagn.

 

Fotos: Rasmus Brink Pedersen

 

Amalie Smith (f. 1985) dimitterede fra Forfatterskolen i 2009 og fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2015. Siden debuten i 2010 har hun udgivet syv skønlitterære værker, heraf et enkelt i samarbejde med forfatter Ida Marie Hede. I 2012 kom digtsamlingen “I civil”, som handlede om samlinger, og i 2014 romanen “Marble” om farven i antik skulpturkunst. For tiden er hun aktuel med udstillingen Clay Theory i Kunsthal Aarhus.

 

Franziska Hoppe (f. 1990) har en BFA fra Kunstakademiets billedkunstskoler i København og en MFA fra Litterär Gestaltning i Göteborg, noget som også viser sig i hendes praksis, der trækker på både billedkunsten og litteraturens traditioner. Performance, billede og tekst blander sig med hinanden, og bogen er for hende en slags multiple. Hun debuterede i 2019 på forlaget Korridor med bogen “docx” og samme år oversatte hun sammen med Hannibal Andersen “Talking to My Daughter About the Economy – a Brief History of Capitalism” af Yanis Varoufakis, for forlaget KLIM. I november udkom “Quijote! Quijote!” i et samarbejde mellem forlaget Korridor og Kunstakademiets Institut for Kunst, Skrift og Forskning.

 

 

Lyrikprogrammet i Astrid Noacks Atelier vil i 2020 fortsat udforske udvekslinger imellem litteratur, billedkunst og aktivisme. Læsninger i ANA kurateres af billedkunstner Rasmus Brink Pedersen.

 

Arrangementet er støttet af

 

 

Aktiviteter

ANA Forum

Læsninger i ANA #14 Amalie Smith og Franziska Hoppe

26.01.20

Søndag den 26/1 – 2020, kl 15-17

Ved 2020’s start vil Læsninger i ANA i to omgange tage endnu et kig på forholdet mellem billedkunst og litteratur. Denne januaraften får vi besøg af de to billedkunstnere/forfattere Amalie Smith og Franziska Hoppe.

Begge har både uddannet sig som billedkunstner ved akademier og som forfatter ved forfatterskoler. Deres arbejde finder sted indenfor og imellem disse to felter. Fælles for dem er også den måde hvorpå praksis og research manifesterer sig i tekstarbejdet og overvejelser om billedkunstnerisk værkpraksis fremstilles i prosaform. Det forelskede blik bliver en metode, der kan indtage hverdag og værk og give det form. Dermed skabes der et rum hvor mere hverdagslige erfaringer kan indgå i værket (bogen), i modsætning til i det billedkunstneriske værk hvor de ofte sorteres fra, til fordel for kortere udsagn.

 

Fotos: Rasmus Brink Pedersen

 

Amalie Smith (f. 1985) dimitterede fra Forfatterskolen i 2009 og fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2015. Siden debuten i 2010 har hun udgivet syv skønlitterære værker, heraf et enkelt i samarbejde med forfatter Ida Marie Hede. I 2012 kom digtsamlingen “I civil”, som handlede om samlinger, og i 2014 romanen “Marble” om farven i antik skulpturkunst. For tiden er hun aktuel med udstillingen Clay Theory i Kunsthal Aarhus.

 

Franziska Hoppe (f. 1990) har en BFA fra Kunstakademiets billedkunstskoler i København og en MFA fra Litterär Gestaltning i Göteborg, noget som også viser sig i hendes praksis, der trækker på både billedkunsten og litteraturens traditioner. Performance, billede og tekst blander sig med hinanden, og bogen er for hende en slags multiple. Hun debuterede i 2019 på forlaget Korridor med bogen “docx” og samme år oversatte hun sammen med Hannibal Andersen “Talking to My Daughter About the Economy – a Brief History of Capitalism” af Yanis Varoufakis, for forlaget KLIM. I november udkom “Quijote! Quijote!” i et samarbejde mellem forlaget Korridor og Kunstakademiets Institut for Kunst, Skrift og Forskning.

 

 

Lyrikprogrammet i Astrid Noacks Atelier vil i 2020 fortsat udforske udvekslinger imellem litteratur, billedkunst og aktivisme. Læsninger i ANA kurateres af billedkunstner Rasmus Brink Pedersen.

 

Arrangementet er støttet af

 

 

ANA Forum

læsninger i ANA #15 Troels Skov Nielsen og Jonas Georg Christensen

02.02.20

Søndag den 2/2 – 2020, kl 15-17

Ved årets start vil Læsninger i ANA, over to omgange, endnu engang se på forholdet mellem billedkunst og litteratur. Denne søndag får vi besøg af to sprog- og billedkunstnere, Troels Skov Nielsen og Jonas Georg Christensen.

Begge aftenens læsere har studeret ved det Jyske Kunstakademi. Herfra synes der at kunne spores både en økonomisk tilgang til materialet, en teoretisk basis og en vis syrlig humor. Desuden findes der hos begge kunstnere mindelser om noget der peger tilbage på konceptuelle, konkretistiske og sprogmaterialistiske tilgange. Til denne aften præsenteres:

Jonas Georg Christensen
fortsat – Uden titel
Forsøg på en læsning af Per Højholts begreb om skriven, via en tolkning af romaneksperimentet “6512”: For derved

Troels Skov Nielsen
En performativ læsning af eget nyt materiale.

 

Fotos: Rasmus Brink Pedersen

 

Jonas Georg Christensen arbejder i sin billedkunstneriske og teoretiske praksis, kort sagt, med spændingen imellem ‘strukturelle fænomener’ og ‘det spontane’: Herunder spørgsmål om formatering, standarders form samt skriftens status og betydning i mødet med digitalisering. Christensen arbejder i længerevarende forløb. Christensen er uddannet fra Det Fynske, Det Jyske og Det Kgl. Danske Kunstakademi (2006-16), og har sideløbende med sin egen billedproducerende praksis indgået i en lang række samarbejdskonstellationer og kollektive sammenhænge. I 2019 har Christensen, foruden sin egen udgivelsesplatform txt, sammen med samarbejdspartneren Kristian Sæderup dannet foreningen Dynamis. www.jonasgeorgchristensen.net * @jonas__georg * www.peterolsen.net/bemalinger-peter-olsen.html * www.f-o-e.info * @udgivelsesplatformen_txt

 

Troels Skov Nielsen er uddannet på det Jyske Kunstakademi og i mindre grad det Kongelige Danske Kunstakademi fra 2005 til 2010. Siden har hans arbejde primært bestået af tekst/tegnings-udgivelser, performative oplæsninger, og bidrag til Hvedekorn. Metodisk er gentagelser, variationer, og den mindst mulige præsentationsform gennemgående. Tidligere udgivelser tilsendes i det omfang det er muligt ved henvendelse til: troels.skov.nielsen@gmail.com

 

 

Lyrikprogrammet i Astrid Noacks Atelier vil i 2020 fortsat udforske udvekslinger imellem litteratur, billedkunst og aktivisme. Læsninger i ANA kurateres af billedkunstner Rasmus Brink Pedersen.

 

Arrangementet er støttet af

 

Tidligere aktiviteter

ANA Forum

seminar ‘Kunstlivets nye infrastrukturer – seminar om nye samarbejder og platforme for kunstnerisk produktion’. 14. november kl. 13-17, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

14.11.19

‘Kunstlivets nye infrastrukturer – seminar om nye samarbejder og platforme for kunstnerisk produktion’

Torsdag d. 14. november 2019 kl. 13.00-17.00, Medie Auditoriet, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler i København.

Hvordan kan kunstinstitutioner bedst muligt understøtte kunstnerisk produktion og skabe tværgående samarbejder? Det undersøger en lang række oplægsholdere fra ind- og udland på seminar om nye platforme for kunstnerisk produktion.

I disse år arrangerer mange kunstinstitutioner ikke blot udstillinger og tilbyder publikumsaktiviteter. De udvikler også nye tværinstitutionelle samarbejder og platforme, der understøtter kunstneres forskning, produktion og faglige udveksling. De nye infrastrukturer giver kunstnerne bedre muligheder for at eksperimentere og arbejde med deres kunst, og de udvikles ofte i dialog med lokale, nationale og internationale aktører både i og uden for kunstlivet.

Det er baggrunden for seminaret ‘Kunstlivets nye infrastrukturer – samarbejder og platforme for kunstnerisk produktion’, arrangeret af kunstinstitutionen Astrid Noacks Atelier (ANA) og Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Det uafhængige udstillingssted ANA, der har base på Nørrebro i København, og BKF, der er Danmarks faglige organisation for billedkunstnere, håber, at seminaret kan inspirere til faglig nytænkning og udvikling i såvel som udenfor det selvorganiserede kunstliv herhjemme. Mere om oplægsholderne her nedenfor.

Kunsten mellem kranerne
Charlotte Præstegaard Schwartz er moderator på seminaret, der præsenterer en række eksempler på eksperimentelle institutionspraksisser fra ind- og udland. Sammen med billedkunstner Kirsten Dufour repræsenterer hun Astrid Noacks Atelier, der står midt i et aktuelt behov for at udvikle og gentænke sig selv som kunstinstitution.

Atelieret, der både fungerer som udstillingssted, residency for internationale kunstnere og lokal eksperimenterende kunstplatform, er del af et af Ydre Nørrebros ældste baggårdsmiljøer, hvor musikstudier, kunstneratelier, værksteder og små garager hidtil har ligget side om side.

Men sidste år blev forhuset revet ned, og nu renoveres de øvrige huse i baggården omkring atelieret og bliver til dyre lejelejligheder. Det betyder, at området ændres markant – en udvikling, der også påvirker institutionen indadtil.

Foranlediget af denne udvikling præget af kraner, arbejdsfolk og nyt boligbyggeri ønsker Astrid Noacks Atelier sammen med Billedkunstnernes Forbund (BKF) at rejse diskussionen om kunstinstitutionernes udviklingsmuligheder, udfordringer og ansvar. For hvordan kan nytænkende kunstinstitutioner bedst understøtte kunstneres arbejde – og samtidigt fungere som katalysatorer for skabelsen af alternative forestillinger om verden?

Kunstneriske partnerskaber i Paris
Seminarets hovedtaler er Mélanie Bouteloup, leder af Bétonsalon – Center for Art and Research i Paris.

Bouteloup vil fortælle om kunstinstitutionens erfaringer med at etablere samarbejder mellem kunsten og den akademiske verden og om centrets velfungerende kreative partnerskaber med både offentlige kunstmuseer og kommercielle aktører.

Bétonsalon – Center for Art and Research i Paris er et nonprofit-rum, der kombinerer kollektive undersøgelser af kunstneriske og akademiske praksisser med udstillinger, performances, seminarer, workshops og samarbejder med bl.a. Paris Universitet.

Bétonsalon driver desuden Villa Vassilieff i hjertet af bydelen Montparnasse. Det er navngivet efter den russiske kunstner Marie Vassilieff, der levede samtidigt med Astrid Noack og i 1911 åbnede Marie Vassilieff Academy. Det tidligere kunstneratelier er i dag udstillingssted under det franske Kulturministerium og huser Bétonsalons residencyprogram for kunstnere og kuratorer.

Svensk selvorganisering
Konstant accelererende hastighed, mængder af midlertidige projekter og et tilsyneladende umætteligt forbrug af kunstneriske idéer og kulturelle produkter; hvordan organiserer man sit arbejdsliv som kunstner under disse vilkår?

Sådan spurgte en række kunstnere sig selv tilbage i 2013, og svaret blev SKOGEN, et selvorganiseret kunstnerhus i Gøteborg, der voksede ud af kunstnernes egen frustration over kulturlivets infrastrukturelle problemer.

I SKOGEN er kunstnerne gået sammen om at organisere sig, støtte og lære af hinanden, f.eks. i studiegrupper, og at arrangere residency-programmer, seminarer og præsentationer for svenske og internationale kunstnere.

På seminaret i København deltager Johan Forsman, en af hovedkræfterne bag den kunstnerdrevne institution SKOGEN, og fortæller om erfaringerne.

Norske kunstnere samarbejder på tværs
At skabe fokuseret, vedholdende dialog mellem forskellige fagligheder og bygge nye, tværgående fællesskaber er ambitionen for norske PRAKSIS, der har til huse i Oslo.

PRAKSIS er en nonprofit organisation, der tilbyder tematisk fokuserede residency-programmer for norske og internationale praktikere og tænkere indenfor de kreative fag.

Det handler ikke kun om at stimulere faglig udvikling blandt kunstnere og andre kreative, men også om at åbne den kunstneriske proces og gøre den tilgængelig for et bredere publikum: At gøre folk interesserede og engagerede i, hvad kunstnere gør, ikke kun i, hvad de producerer.

På seminaret i København deltager Nicolas John Jones, leder af PRAKSIS. Han vil dele organisationens erfaringer med at skabe udveksling og nye samarbejder på tværs af både landegrænser og fagligheder. Og giver sit bud på, hvordan fremtidens ideelle kunstinstitution kunne se ud.

Engelske erfaringer
Kan små og større udstillingssteder samarbejde om at give kunstnere bedre muligheder? Det har de gode erfaringer med på Wysing Arts Centre i Cambridge, hvor danske Lotte Juul Petersen de seneste ti år har arbejdet med kulturelle programmer for ny kunstproduktion og residencies.

Tidligere i år tiltrådte Lotte Juul Petersen som ny leder for udstillingsstedet Rønnebæksholm i Næstved. På seminaret i København fortæller hun om de engelske erfaringer og om, hvordan de kan bruges i en dansk sammenhæng.

På Wysing Arts Centre har Lotte Juul Petersen bl.a. samarbejdet med TATE Modern og været med til at udvikle det nationale ungeprogram ‘Circuit’.

Danmark: Unge kunstnere får bedre start
Kunstlivet har brug for al den udvikling og fornyelse, unge kunstnere bidrager med. Derfor er det vigtigt, at nyuddannede kunstnere får mulighed for at komme godt i gang med arbejdslivet efter studierne.

Det kunstnerdrevne udstillingssted Sydhavn Station er blandt dem, der har engageret sig i at give unge kunstnere bedre arbejdsvilkår.

I samarbejde med Billedkunstnernes Forbund (BKF) lancerede Sydhavn Station tidligere i år residency-programmet St Residens, der giver to nyuddannede kunstnere et års gratis atelierophold, sparring med erfarne kolleger og udstillingsaftale. Programmet udspringer af et ønske om at bidrage til et mere dynamisk kunstmiljø i Danmark ved at skabe alternative rum for det billedkunstneriske arbejde.

På seminaret fortæller billedkunstnerne Sonja Lillebæk Christensen og Aske Thiberg fra Sydhavn Station om tankerne bag St Residens.

PROGRAM:

Kunstlivets nye infrastrukturer

– et seminar om nye samarbejder og platforme for kunstnerisk produktion

Arrangører: Astrid Noacks Atelier (ANA) og Billedkunstnernes Forbund (BKF)

Tid og sted: Torsdag d. 14. November 2019 kl. 13.00-17.00
Medie Auditoriet, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Kgs. Nytorv 1, 1050 KBH K.

Praktisk: Seminaret foregår på engelsk. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig senest d. 10. november på: kmfp@bkf.dk

Moderator: Charlotte Præstegaard Schwartz, Astrid Noacks Atelier

kl. 13:00 Velkomst v/Astrid Noacks Atelier og Billedkunstnernes Forbund

kl. 13:15 Mélanie Bouteloup: Om Bétonsalon – Center for Art and Research, Paris

kl. 13:55 Johan Forsman: Om Skogen, Gøteborg

kl. 14:20 Lotte Juul Petersen: Om Wysing Art Centre, Cambridge

kl. 14:45 Performance og præsentation v/billedkunstner Lise Skou: Service Act Manifest, Series 2.

Kaffe og forfriskninger serveres i forbindelse med performancen

kl. 15:20 Nicolas John Jones: Om PRAKSIS, Oslo

kl. 15:45 Sonja Lillebæk Christensen og Aske Thiberg: Om St Residens, København

kl.16:00 Paneldebat og dialog med salen

kl. 17:00 Afslutning og tak for i dag

 

Foto: Performance ved billedkunstner Lise Skou, Astrid Noacks Atelier 2019: Service Manifest #1: Rubbing and Scrubbing – the appearance of the individual as the body of capitalism. 

Seminaret er støtet af Statens Kunstfond.

ANA Forum

seminar Institutional infrastructures – new modes, collaborations and platforms for artistic production. November 14th, 1-5 pm, the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, Denmark

14.11.19

Denne side findes ikke i en dansk version. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Institutional infrastructures – new modes, collaborations and platforms for artistic production

The seminar will be held on Thursday, the 14th of November 2019 from 1.00 pm to 5.00 pm at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, Denmark. (See full program for the seminar below.)

How can art institutions support artistic production in the thinkable manner and create cross-institutional collaborations between different disciplines and cultures?

A joint seminar by the independent art institution Astrid Noacks Atelier (DK) and the association of visual artists in Denmark, Billedkunstnernes Forbund, presents domestic and international examples of institutional best practices.

Today, contemporary art institutions are not only organizing exhibitions and offering the public a wide range of educational and social activities. Many art institutions are also creating new collaborations, which support artistic research, artistic production and professional exchanges. These emerging, experimental infrastructures provides visual artists with better opportunities to experiment and to work with their art; and are often developed in dialogue with local, national and international partners in as well as outside the confines of the international art scene.

This is the background for the seminar Institutional infrastructures – new modes, collaborations and platforms for artistic production, presented by the Copenhagen-based, independent art institution Astrid Noacks Atelier (ANA) and the association of Danish visual artists, Billedkunstnernes Forbund (BKF).

With the seminar, Astrid Noacks Atelier and Billedkunstnernes Forbund hopes to inspire and connect artists, art workers and other professionals in as well as outside the self-organized art scene. Read more about the speakers below.

Art between the construction cranes
Charlotte Præstegaard Schwartz will moderate the seminar, that will present a number of examples of experimental institutional practices from Scandinavia, France and England. Together with visual artist Kirsten Dufour, she represents Astrid Noacks Atelier, which currently faces a need to develop and rethink itself as an art institution:

Astrid Noacks Atelier serves both as an exhibition space, a residency for international artists, and a local experimental art platform, and is part of one of Copenhagen’s oldest backyard environments, where music and artist studios, workshops and small garages have so far co-existed side by side.

However during the last years, a front building has been demolished, and the small houses in the backyards around Astrid Noacks Atelier will soon be renovated and turned into expensive rental flats. This means, that the area is undergoing significant changes – a development that also affects the art institution’s working method and how it positions itself.

As a result of this development Astrid Noacks Atelier, together with Billedkunstnernes Forbund, wants to raise questions about art institution’s possibilities, challenges and responsibilities. For how can innovative art institutions best support the work of artists – and, at the same time act as catalysts for the creation of alternative conceptions of the world?

French artistic partnerships
The keynote speaker at the seminar is Mélanie Bouteloup, director of the Bétonsalon – Centre for Art and Research in Paris.

Bouteloup will talk about the art institution’s experiences with establishing new modes of collaboration between the arts and academia and about the thriving creative partnerships with both public art museums and commercial partners.

Bétonsalon – Centre for Art and Research in Paris is a non-profit institution combining collective studies of artistic and academic practices with exhibitions, performances, seminars, workshops and collaborations with many different external partners, i.e. the University of Paris.

Bétonsalon also runs Villa Vassilieff in the heart of the Montparnasse district. It is named after the Russian artist Marie Vassilieff, who was contemporary with Astrid Noack and in 1911 opened Marie Vassilieff Academy. This former academy is today an exhibition facility under the French Ministry of Culture and houses the Bétonsalon’s residency programe for artists and curators.

Swedish artist-run house
Accelerating amounts of temporary projects and a never-ending fast consumption of ideas and products; how to organize your working life as an artist under these conditions?

This was the question, raised by a group of Swedish-based artists back in 2013, and their answer became SKOGEN, an artist-run house in Gothenburg, that presents new ways of coming together as artists and art workers, sharing, examining and developing new modes of artistic processes together.

In SKOGEN, artists organize, support and learn from each other in study groups, residency programes, seminars and collective presentations with artists from and outside Sweden.

At the seminar in Copenhagen, Johan Forsman, one of the main forces behind the artist-run institution, will talk about experiences collected at SKOGEN.

Norwegian cross-institutional collaborations
Creating a focused, sustained dialogue between different disciplines and building new, interconnected communities in and outside of the art world is the ambition at the Norwegian art platform PRAKSIS, based in Oslo.

PRAKSIS is a non-profit organization that offers thematically focused residency programes for Norwegian and international practitioners and thinkers in the creative fields.

It’s not just about stimulating professional development among artists and other creatives, but also opening up the artistic process and making it accessible to a wider audience: engaging people with what artists do, not just with what they produce.

At the seminar in Copenhagen, Nicolas John Jones, head of PRAKSIS, will talk about the organization’s experience with exchanges and new collaborations across both national borders and professional fields. And share his views of what the ideal art institution of the future might look like.

English experiences
Can small and larger art institutions work together to give artists better opportunities? At the Wysing Arts Centre in Cambridge, they have good experiences in doing just that. Here, Danish Lotte Juul Petersen has been working with cultural programes for new art production and artists residencies for a decade.

Earlier this year, Lotte Juul Petersen was appointed new director of the Rønnebæksholm exhibition site in Næstved, Denmark. At the Copenhagen seminar, she talks about the English experiences and gives us her take on how they might be inspirational in a Danish context.

At the Wysing Arts Centre, Lotte Juul Petersen has collaborated with i.e. TATE Modern and helped develop the national youth programme ‘Circuit’.

Denmark: Young artists get a better start
The contemporary art scene needs all the innovative contributions that young artists provide. Therefore, it is crucial that newly graduated artists get the best possible start as they try to establish themselves as professional working artists after having finished their education.

The artist-run exhibition venue Sydhavn Station has recently committed itself to giving young artists better working conditions.

In collaboration with Billedkunstnernes Forbund, Sydhavn Station launched the St Residens residency programme earlier this year.  The residency provide two newly graduated artists with a free studio for one year, guidance by experienced colleagues, and a solo exhibition at the end of the programe. The programe stems from a desire to contribute to a more dynamic art scene in Denmark by creating alternative spaces for visual artists’ work.

At the seminar, visual artists Sonja Lillebæk Christensen and current resident Aske Thiberg from Sydhavn Station will share thoughts and experiences from St Residens.

Institutional infrastructures – new modes, collaborations and platforms for artistic production

A seminar arranged by Astrid Noacks Atelier (ANA) and Billedkunstnernes Forbund (BKF)

Time and place: Thursday the 14th of November 2019 at 1.00 pm to 5.00 pm
Media Auditorium, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Visual Arts
Kgs. Nytorv 1, 1050 KBH K.

The seminar is in English. Participation is free, but registration is required no later than the 10th of November at: kmfp@bkf.dk

Moderator: Charlotte Præstegaard Schwartz, Astrid Noacks Atelier

Seminar program:

1:00 pm Welcome by Astrid Noacks Atelier and Billedkunstnernes Forbund

1:15 pm Mélanie Bouteloup: About Bétonsalon – Centre for Art and Research, Paris

1:55 pm Johan Forsman: About SKOGEN, Gothenburg

2:20 pm Lotte Juul Petersen: About Wysing Art Centre, Cambridge

2:45 pm Performance and presentation by visual artist Lise Skou: Service Act Manifest Series 2.

Coffee and refreshments are served in connection with the performance

3:20 pm Nicholas John Jones: About PRAKSIS, Oslo

3:45 pm Sonja Lillebæk Christensen and Aske Thiberg: About St Residens, Copenhagen

4:00 pm Panel debate and dialogue with audience

5:00 pm End of seminar

 

Photo at top: Performance by visual artist Lise Skou, Astrid Noacks Atelier 2019: Service Act Manifest Series Section 1: Rubbing and Scrubbing – the appearance of the individual as the body of capitalism. Photo: Astrid Noacks Atelier.

The seminar is supported by The Danish Arts Council.

 

Se hele arkivet

Kunstplatform

Kryds4Spor

Kryds4Spor er en platform for møder og sammenstød mellem kunstarter, mennesker og hverdagsliv på Ydre Nørrebro. Kryds4Spor udfolder sig omkring 4 spor af aktiviteter, som kører parallelt for indimellem at krydse og lappe ind over hinanden. Aktiviteterne finder sted i Astrid Noacks Atelier, i baggården, i vores mobile børneatelier i Mimersparken eller i området omkring Rådmandsgade 34. Fælles for dem er, at de skriver sig ind i vores vision om at gøre kunsten relevant og nærværende for flest mulige mennesker samt på sigt transformere matriklen Rådmandsgade 34 til et åbent og inkluderende samlingssted og kunstnerisk knudepunkt i bydelen.

 

Kryd4Spor 2019 er støttet af

Logo-Nørrebro-lokaludvalg

Kunstfonden_LOGO_small_JPG

BKFO-logo - farver

 

 

 • ANA Air
 • ANA AIR er et Artist in residence program, som inviterer udenlandske kunstnere til at udvikle deltager- og dialogbaserede projekter, der tager udgangspunkt i Astrid Noacks Atelier, den tilhørende baggård og området. For alle ANA AIR kunstnerne gælder den præmis, at deres projekt skal have relevans for folk i nabolaget og komme det lokale fællesskab til gode. Opholdet er researchbaseret og ender som oftest ud i en fysisk manifestation, som for eksempel en koncert, en udstillinger, en performance, en workshop eller en filmvisning. Alle arrangementer er offentlige.
 • ANA Børneatelier
 • ANA BØRNEATELIER er inspireret af Astrid Noacks lokale engagement, gæstfri sind og høje kunstneriske niveau. Børneatelieret inviterer Nørrebros børn indenfor i et uformelt rum, hvor deres hverdag samt bydeldens særegenheder danner rammen om eksperimenterende kunstneriske processer. Børneatelieret arrangerer workshop i samarbejde med professionelle kunstnere, der blander og bryder med kunstens genrer, og som tager afsæt i børnene selv og deres liv og hverdag på Nørrebro. Med afsæt i blandt andet bevægelse, performance, lyd og billedkunst vil børnene komme til at se og udtrykke sig på nye måder, hvor det er processen, tiden og fordybelsen, der bliver lagt vægt på.
 • ANA Forum
 • ANA FORUM er et diskussionsrum, som bearbejder de indtryk, der kommer fra de øvrige 3 spor i programmet ved at diskutere og perspektivere dem. Formålet er at indsamle og dele viden og skabe fælleserfaringer i dialog med andre aktører, som ligeledes arbejder med at forbinde kunstarterne, by og borgere. ANA FORUM opfordrer til debat om, hvordan publikumsrollen kan nytænkes for at bane vej for deltageren, der aktivt får mulighed for at revurdere borgerens ståsted i samfundet. ANA FORUM undersøger de steder, hvor æstetikken møder etikken, politikken og samfundet lige omkring os. Kunstnere og debattører inviteres til at kuratere og facilitere debatter, workshops og større seminarer.
 • ANA Lokal
 • ANA LOKAL er et program der forbinder lokale kunstnere med mennesker, som bor og arbejder på Ydre Nørrebro. Programmet vægter projekter, som aktivt engagerer sig i den sociale kontekst, går i dialog med stedet og den offentlige sfære i relation til det urbane miljø, dets brugere og beboere. I forlængelse af ANAs kuratoriske princip om tilknytning opfordres de inviterede ANA LOKAL kunstnere til, ud over at lave deres egne produktioner, at indgå i netværket omkring ANA AIR og i udviklingen af Børneatelieret. På denne måde skabes der rum for inspiration og for nye spontane og kollektive fællesproduktioner. På tværs af kunstarterne, i par eller enkeltvis, vil billedkunstnere, scenekunstnere, digtere og musikere skabe koncerter, oplæsninger, performances, udstillinger og hybrider af disse.

Fonden R34

Det ligger der endnu. Billedhuggeratelieret i Rådmandsgade 34 på Ydre Nørrebro i København. Her boede og arbejdede billedhuggeren Astrid Noack (1888-1954) under meget primitive forhold i baghuset i perioden 1936-1950. Herfra kæmpede hun sin vej op gennem tidens mandsdominerende kunstverden, og skabte nogle af sine betydeligste værker, hvilke siden bragte hende en plads i Den Danske Kulturkanon. I modsætning til resten af gaden har både forhus og det oprindelige baggårdsmiljø i nr. 34 på mirakuløs vis overlevet, og udgør i dag en autentisk tidslomme, der ikke er mange af tilbage i København.

I 2010 blev Fonden Rådmandsgade 34 dannet med det formål, nænsomt at restaurere bygningerne og sikre fremtiden for det unikke gårdmiljø, hvor musikere, kunstnere og arbejdere lever side om side.

I September 2016 påbegyndtes, som det første vigtige skridt i Fondens arbejde, restaureringen af den del af baggården som Astrid Noack boede og havde atelier i. Restaureringen realiseres med støtte fra Ny Carlsbergfondet og varetages af arkitekt Erik Brandt Dam.

Bevaringsværdigt baggårdsmiljø ved Astrid Noacks Atelier

13.09.17

DAC inviterer til unik aften med udstilling, talk, koncert og katalogudgivelse om Astrid Noacks Atelier, en eksperimenterede kunstscene fra Rådmandsgade, ydre Nørrebro.

På aftenen vil Mikkel Bogh, direktør for SMK og Arkitekt Erik Brandt Dam fortælle om deres arbejde med Astrid Noacks Atelier og kamp for at bevare et klassisk københavnsk baggårdsmiljø. Aftenen byder samtidigt på koncert med musikere fra baggårdens øvelokaler.

TILMELDING HER
https://billetto.dk/e/hvad-er-bevaringsvaerdigt-talk-udstilling-og-koncert-om-astrid-noacks-atelier-pa-ydre-norrebro-billetter-212334

Medlemmer af ANA kommer gratis ind. Bliv medlem her: http://bit.ly/2xYVIPJ

Overalt i landet ser vi de klassiske baggårdsmiljøer forsvinde i takt med, at der bliver renset ud i de gamle by-karréer og nybyggeri knopskyder, hvor der er plads. Men på Rådmandsgade4på ydre Nørrebro sker der noget andet.

Foreningen Astrid Noacks Atelier har, med udgangspunkt i en af Danmarks første kvindelige billedhuggeres historiske baggårdsatelier, skabt et miljø for kunst, musik og samskabelse med kvarterets lokale beboere.

DAC inviterer til en aften med talk om den eksperimenterende kunstscene “Astrid Noacks Atelier” om hvorfor det er så vigtigt, at vi udvider forståelsen af bevaringsværdig arkitektur for at sikre sammenhængskraft og virkelyst i vores byer.

Aftenen er samtidigt også en fejring af foreningens nye katalog, at Astrid Noacks atelierbygning står færdigrestaureret af arkitekt Erik Brandt Dam, og at der arbejdes hårdt på at finde midler til at restaurere resten af baggården.

Samme aften vil musikere fra øvelokalerne i Rådmandsgade sørge for lydbilleder og musik, der beskriver den helt specielle stemning som trives i baggården på Nørrebro.

Aftenens program:
17:00 Velkomstdrink i boghandlen med salg af Astrid Noacks Ateliers første udgivelse, kataloget “DET HER ER”
17:30 Introduktion ved Tanya Lindkvist, programchef, DAC
17:45 – 19:00
• Introduktion til “Astrid Noacks Atelier”, Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst og bestyrelsesmedlem for Fonden R34
• “Nænsom Renovering” Erik Brandt Dam, Arkitekt MAA og projektarkitekt fortæller om restaureringen af Rådmandsgade 34
• Samtale om “hvad er bevaringsværdigt”
19:30 – 21:00 Musik af bands fra øvelokalerne i Rådmandsgade

Restaureringen

03.11.11 - 17.01.20

Restaureringen af Astrid Noacks atelier er muliggjort med en betragtelig donation fra Ny Carlsbergfondet på 1,9 millioner kroner og nænsomt realiseret ved specialhåndværkere og Erik Brandt Dam Arkitekter Aps.

Læs om Ny Carlsbergfondets begrundelse for at støtte bevaringen af Astrid Noacks Atelier her, og Line Rosenvinges artikel ‘Ånd og Mursten i Børsen i forbindelse med indvielsen den 29. november kl 14.

 

Restaureringens proces kan ses herunder. Alle fotos er taget af og tilhører Erik Brandt Dam Arkitekter Aps.

Kunstauktionen

17.01.20

I forbindelse med Astrid Noacks 125 års fødselsdag afholdte ANA den 31. januar 2013 en kunstauktion i Kunstakademiets Festsal, Charlottenborg koordineret af Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Auktionen blev støttet med værkbidrag fra en lang række kunstnere:

Anette Abrahamsson, Ivan Andersen, Martin Erik Andersen, Doris Bloom, Milena Bonifacini, Kaspar Bonnén, Peter Callesen, Ursula Reuter Christiansen, Cathrine Raben Davidsen, Erik A. Frandsen, Poul Gernes, Niels Erik Gjerdevik, Erik Hagens, Lone Høyer Hansen, Hein Heinsen, Peter Holst Henckel, Emil Westman Hertz, Husk Mit Navn, Jytte Høy, Frans Jacobi, Søren Jensen, Pontus Kjerrmann, Bentemarie Kjeldbæk, Eva Koch, Joakim Koester, Elke Krystofek, Simone Aaberg Kærn, John Kørner, Malene Landgreen, Christian Lemmerz, Søren Lose, Seppo Mattinen, Albert Mertz, Anders Moseholm, Bodil Nielsen, Mogens Otto Nielsen, Bjørn Nørgaard, John Olsen, Finn Naur Petersen, Tal R., Lilibeth Cuenca Rasmussen, Jytte Rex, Kirstine Roepstorff, Julie Sass, Morten Schelde, Ole Sporring, Tove Storch, SUPERFLEX, Anne Sørensen, Hanne Lise Thomsen, Lars Tygesen, Per Ulrik, Gitte Villesen, Mette Winckelmann

Invitationen til kunstauktionen

Auktionskataloget

Astrid Noack

Astrid Noack (1888-1954) er en af det tyvende århundredes betydeligste danske kunstnere og berettiget blev hun i 2006 optaget i (den lidt kontroversielle) Kulturkanon over de betydeligste danske kunstværker.

Som billedhugger var hun inspireret af den franske tradition, gennem sin lærer på Maison Watteau, Charles Despiau, som er karakteriseret ved nøjsomhed og knaphed i midlerne og med forbillede i den arkaiske skulptur. Figurerne står i rummet og med små bevægelser skabes forskydninger, der giver skulpturen liv. Skulpturerne er bygget op indefra, hvorfra forskydningerne forplantes ud mod overfladen og videre ud i rummet.

Atelieret

17.01.20

Astrid Noack blev født 30 januar 1888 i Ribe som syvende og sidste barn af en velstående købmand. I 1906 kom hun i billedskærerlære på Vallekilde Højskole og efter svendestykket i 1910, arbejdede hun som billedskærer og håndværker i København.

I Vallekilde var hun blevet en del af et grundtvigiansk kunstnermiljø med Joakim Skovgaard i spidsen, og da mange kunstnere efter 1. verdenskrigs afslutning rejste til Paris, fulgte Astrid Noack med. Et lille håndværkerlegat og billedskærer-håndværket var hendes økonomiske ballast.

Maison Watteau, den skandinaviske kunstskole og udstillingssted blev Astrid Noacks holdepunkt i Paris. Her trivedes hun godt i miljøet og fik nye venner blandt kunstnerne og hendes kunstneriske talent udfoldede sig. Det store krak i 1929 gjorde livet i Paris mere besværligt og i efteråret rejste Astrid Noack tilbage til København.

Først havde hun et atelier på Nøjsomhedsvej, men i 1936 flyttede Astrid Noack til Rådmandsgade 34 på Nørrebro. Her genfandt hun stemningen fra de parisiske arbejderkvarterer, og hun blev hurtigt glad for stedet. I det lille spartanske atelier på Nørrebro  på 32 m2, hvor hun både boede og arbejdede, skabte hun nogle af sine betydeligste værker. Statuen af Anna Ancher, der blev opstillet ved Skagens Museum i 1939, var hendes kunstneriske gennembrud. ”Göteborgpigen”, som blev optaget i Kulturkanonen, er også skabt i Rådmandsgade.  I 1944 havde hun en stor retrospektiv udstilling i Kunstforeningen i København og efter krigen vistes hendes arbejder på udstillinger i Sverige og Norge. Knud W Jensen kom også i atelieret i Rådmandsgade og købte skulpturer som dannede grundstammen, da han senere grundlagde Louisiana, som moderne kunstmuseum. Senere blev de overført til Holstebro Kunstmuseum, hvor man i dag kan se Astrid Noacks værker.

Astrid Noack fraflyttede atelieret i 1950 på grund af sygdom og de usunde forhold i atelieret og fik et nyt atelier på Amager, men der følte hun sig som en fremmed fugl, og hun blev aldrig fortrolig med kvarterets beboere som i Rådmandsgade på Nørrebro. Hun døde 26 december 1954 af Lungekræft.

Rådmandsgade

17.01.20

Hele baggårdsmiljøet bag Rådmandsgade 34 er unikt, en tidslomme, hvor det ikke er svært at forestille sig hvordan livet har udfoldet sig i trediverne og fyrrerne, da Astrid Noack levede og arbejdede der. Og hvor hun befandt sig godt trods beskedne forhold. Her genfandt hun et miljø, der mindede om det, som hun kendte fra årerne i Paris (1918 – 29). I denne baggård boede og arbejdede hun side om side med småerhverv, som bl.a. smedjer, skrædderier, maskinværksteder, sadelmageri, rammefabrik, garveri og værktøjsfabrik. Hendes virksomhed indgik som et naturligt led i baggårdens daglige liv med håndværkere og værksteder og kvarterets børn, som hun elskede.

I et brev til Vera og Tor Bjurström har Astrid Noack beskrevet livet i baggården, hvor hun boede: ”Her går det for fuldt drøn i Rådmandsgade: Dag og nat arbejdes i denne gård. Når jeg slutter ved 1-2 tiden begynder klejnekogning i et rum ved siden af mig. Gassen leveres herfra mig til 4000 klejners kogning hvert døgn. 7 morgen begynder blikken – og kobbermesteren og så noget efter tager jeg på vej igen. Desuden er her saddelfabrik og meget andet stille arbejde og stille familieliv i kælderen i forhuset, hvor der sælges tobak” – ”Hyggelige folk, ligetil – som dem jeg kan lide i Paris.”

I forhuset var der en tobaksforretning med salg af øl. Hertil kunne man altid ringe besked til Astrid Noack, så sørgede fru Næsby for at overbringe den.

På billeder ses det hvordan det lille Atelier var propfyldt med store skulpturer, nogle af dem tildækket med våde klude for at holde leret fugtigt. Hun sov på en sammenklappelig harmonikaseng og maden lavede hun på kakkelovnen henne ved skorstenen. Ved et lille bord, tæt ved indgangen, kunne hun spise og bagved var bogreolen. På væggene var, foruden hendes egne skulpturer og skitser, værker af tidens betydeligste kunstnere, først og fremmest hendes venner, Jens Søndergård, Niels Lergaard og Niels Larsens Stevns, som også har været jævnlige gæster i atelieret, sammen med andre af tidens betydeligste kulturpersonligheder.

Ind i mellem blev der festet, som da hun blev 60 i 1948: ”Vi havde en mægtig fest her i Rådmandsgade med sild, hvide bønner, sprængt oksebryst, salat, ost, kaffe, kager, snaps, øl og vin i lange floder og megen stemning og livsmod og lyst og jeg som havde tænkt mig stille og fredeligt at glide ind i den næstsidste ungdom må bekende at denne måde det blev på var helt rigtig.” (Brev til Vera og Tor Bjurström 3-4-1948).

Astrid Noack hjalp ofte med husly i form af et lejet værelse i forhuset. Her har nogle af hendes franske kunstnervenner boet, bl.a. billedhuggeren Jean Osouf.

Mange af hendes nærmeste venner var kommunister eller jøder, og flere af dem og også hendes nærmeste familie gik ind i modstandskampen. Frihedskæmpere kunne altid sove der om natten. Astrid Noack bekendte sig til kommunismen, og hun hjalp trofast med at sælge Land og Folk på gaden.

Astrid Noack elskede kvarterets børn og de var altid velkomne hos hende i atelieret, hvor hun altid havde en pakke kiks til børnene.

Galleri

17.01.20

 

Astrid Noack taler om skabelse af Anna Ancher skulpturen

ANA Medlem

Astrid Noacks Atelier er en forening, som du kan blive medlem af. Medlemmer og bestyrelsen består af alle mulige folk; både af kunstnere, lokale beboere, kulturformidlere og alle der har en interesse i ANAs aktiviteter og bevarelse.

Foreningens overordnede formål er at arbejde for en bevarelse og genanvendelse af Astrid Noacks Atelier samt tilhørende baggårdsmiljø i Rådmandsgade 34 for på sigt at udvikle stedet til et nyt kunst- og kulturmiljø for og med lokale beboere.

Foreningens initiativ til at bevare og udvikle Astrid Noacks Atelier blev i 2009 præmieret af Statens Kunstfond i forbindelse med fondens Open Call om kunst i det offentlige rum.

Bliv medlem

Hvis Astrid Noacks Atelier og tilhørende baggårdsmiljø skal bevares og udvikles for eftertiden, har vi brug for dig.

Årligt kontingent

Personligt medlemskab: 150 kr.
Medlemskab for foreninger: 300 kr.
Medlemskab for firmaer/institutioner: 600 kr.

Der kan indbetales på: Reg. nr. 2105 og Konto nr. 6883606696

Husk at notere navn og email ved betaling. Og tilmeld jer Astrid Noacks Ateliers nyhedsbrev.

Kontakt

 • Astrid Noacks Atelier
 • Rådmandsgade 34
 • 2200 København N

 • Kurator og daglig leder
 • Kathrine Bolt Rasmussen
 • 22 30 80 91
 • kbr@astrid-noack.dk
 • Udviklingsleder
 • Charlotte Præstegaard Schwartz
 • 27 12 20 06
 • cp@astrid-noack.dk

Bestyrelsen

 • Formand
 • Victor Réne Valqui Vidal
 • 43 64 78 49
 • rvvv@dtu.dk
 • Bestyrelsesmedlem og Kunstnerisk leder
 • Kirsten Dufour
 • 20 61 31 73
 • saas.dufour.andersen@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
 • Finn Thybo Andersen
 • 60 81 02 18
 • finnthybo@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
 • Rikke Diemer
 • 40 38 94 29
 • rikke.diemer@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
 • Mie Lund Hansen
 • 27 28 15 29
 • mielun@gmail.com
 • Kasser
 • Helle Westergaard
 • 42 46 09 54
 • helle.hik@gmail.com