ASTRID NOACKS ATELIER
  • Astrid Noacks Atelier
  • Rådmandsgade 34
  • 2200 København N
  • kbr@astrid-noack.dk

Aktuelt

ANA Lokal

VAV (Vida, Ana Pavlović & Vladimir Tomić) FABULA

22.09.23 - 22.10.23

Alle forældre, og især nok forældre som os der ikke er født i Danmark, er ofte optaget af, hvor meget af den baggrund og bagage vi bærer på, kommer til at præge vores børn, samt hvordan vores fortællinger og oplevelser kommer til at følgedem gennem livet. Qua vores baggrund er vi samtidig beviste om, at begreber som tosproget, indvandrer, andengeneration, tredje generation m.m. uanset hvad påvirker vores børn i deres opvækst. Børn af forældre med en anden etnisk baggrund ved at deres forældre kommer et andet sted fra, de overhører samtaler og får også fortalt historier derhjemme om forældrenes fortid, om familien, om flugt og om hjemlandet men meget af det er stadigvæk uhåndgribeligt. På baggrund af sådanne brudstykker fabulerer de og fantaserer videre – som børn nu gør.

I udstillingen ”FABULA” undersøger vi, dels i en nyproduceret cut-out animationsfilm dels i en række workshops, hvordan børn af forældre med en anden etnisk baggrund oplever forældrenes historie om flugt, migration og krig. I animationsfilmen, hvor vores datter Vida indtager hovedrollen og fortæller vores historie fra sit eget perspektiv, rejses spørgsmål som: Hvordan manifesteres børns viden om forældrenes oplevelser – bevidst og ubevidst? Hvordan kobles deres fantasi sammen med realiteten? At man for eksempel mest ser bedsteforældrene over Viber og skal tage fly til et andet land, når man skal besøge dem? At man ikke helt kan kommunikere på et fælles sprog?

I kombination med cut-out animationsfilmen danner ANA i løbet af udstillingsperioden ramme om en række workshops for børn og forældre med en anden etnisk baggrund, hvor vi i fællesskab vil forsøge at ’oversætte’ de deltagendes oplevelser, tanker og erindringer ved hjælp af cut-out animation, der efterfølgende præsenteres installatorisk i ANA. Ved hjælp af familiefotografier, tegninger og børns egne ord og oplevelser bevæger ”FABULA” sig således mellem det nære og det fjerne, mellem barn og forældre. Samtidig italesætter udstillingen komplicerede problemstillinger i forhold til, hvorvidt forældres traumatiske oplevelser kan ses hos børn, og om man kan spore og tale om et transgenerationelt traume, som børn på forskellig vis bearbejder.

Tak til animator Kristian Nordentoft.

FERNISERING: Fredag d. 22. september kl. 16-19.

EVENT: Lørdag d. 14. oktober kl. 16 inviterer Astrid Noacks Atelier til en artist talk med Vladimir Tomić og Ana Pavlović. De to kunstnere vil i forlængelse af de afholdte familieworkshops præsentere det cut-out materiale de i fællesskab med børnene og deres forældre har produceret. Mere info følger.

ÅBENT: Det er i forbindelse med afholdelse af de to lukkede workshops lørdag d. 30. september og lørdag d. 7. oktober begge dage ml kl. 11-16 muligt at se den nyproducerede cut-out animationsfilm. Udstillingen holder der ud over åben søndag d. 24. september ml. kl. 13-15 samt lørdag d. 21. oktober ml kl. 13-17 samt efter aftale (e-mail: vladimirtomic80@gmail.com eller ananico77@gmail.com)

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond.

BIO: Ana Pavlović (f. 1977, SRB/DK) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2014. I sin kunst beskæftiger hun sig med artikulationer af identitet og kulturelle forskelle i globaliseringsprocessen og den rolle, fortællinger om “de andre”, spiller i vores kollektive bevidsthed. Ana Pavlovićs værker har modtaget flere priser og indgår i samlingen på Statens Museum for Kunst. Hun udstiller både i Danmark og i udlandet.

BIO: Vladimir Tomićs kunstfilm bevæger sig i et felt mellem samtidskunst og eksperimentel dokumentar. Hovedtemaer i hans produktioner, der ofte har en essayistisk tilgang, er inspireret af universelle og menneskelige spændinger, fx mellem den individuelle identitet og samfundets skiftende struktur. Tomićs arbejde er blevet præmieret og vist på bl.a. Berlinale Forum, NY Anthology Film Archives, IDFA. Hans værk indgår i Statens Museum for Kunst. Tomić debuterede i 2022med sin første autofiktive roman på forlaget Gyldendal. Tomić kommer oprindeligt fra Sarajevo. Han er uddannet fra Det Kongelige Kunstakademi i 2009.

Aktiviteter

ANA Lokal

VAV (Vida, Ana Pavlović & Vladimir Tomić) FABULA

22.09.23 - 22.10.23

Alle forældre, og især nok forældre som os der ikke er født i Danmark, er ofte optaget af, hvor meget af den baggrund og bagage vi bærer på, kommer til at præge vores børn, samt hvordan vores fortællinger og oplevelser kommer til at følgedem gennem livet. Qua vores baggrund er vi samtidig beviste om, at begreber som tosproget, indvandrer, andengeneration, tredje generation m.m. uanset hvad påvirker vores børn i deres opvækst. Børn af forældre med en anden etnisk baggrund ved at deres forældre kommer et andet sted fra, de overhører samtaler og får også fortalt historier derhjemme om forældrenes fortid, om familien, om flugt og om hjemlandet men meget af det er stadigvæk uhåndgribeligt. På baggrund af sådanne brudstykker fabulerer de og fantaserer videre – som børn nu gør.

I udstillingen ”FABULA” undersøger vi, dels i en nyproduceret cut-out animationsfilm dels i en række workshops, hvordan børn af forældre med en anden etnisk baggrund oplever forældrenes historie om flugt, migration og krig. I animationsfilmen, hvor vores datter Vida indtager hovedrollen og fortæller vores historie fra sit eget perspektiv, rejses spørgsmål som: Hvordan manifesteres børns viden om forældrenes oplevelser – bevidst og ubevidst? Hvordan kobles deres fantasi sammen med realiteten? At man for eksempel mest ser bedsteforældrene over Viber og skal tage fly til et andet land, når man skal besøge dem? At man ikke helt kan kommunikere på et fælles sprog?

I kombination med cut-out animationsfilmen danner ANA i løbet af udstillingsperioden ramme om en række workshops for børn og forældre med en anden etnisk baggrund, hvor vi i fællesskab vil forsøge at ’oversætte’ de deltagendes oplevelser, tanker og erindringer ved hjælp af cut-out animation, der efterfølgende præsenteres installatorisk i ANA. Ved hjælp af familiefotografier, tegninger og børns egne ord og oplevelser bevæger ”FABULA” sig således mellem det nære og det fjerne, mellem barn og forældre. Samtidig italesætter udstillingen komplicerede problemstillinger i forhold til, hvorvidt forældres traumatiske oplevelser kan ses hos børn, og om man kan spore og tale om et transgenerationelt traume, som børn på forskellig vis bearbejder.

Tak til animator Kristian Nordentoft.

FERNISERING: Fredag d. 22. september kl. 16-19.

EVENT: Lørdag d. 14. oktober kl. 16 inviterer Astrid Noacks Atelier til en artist talk med Vladimir Tomić og Ana Pavlović. De to kunstnere vil i forlængelse af de afholdte familieworkshops præsentere det cut-out materiale de i fællesskab med børnene og deres forældre har produceret. Mere info følger.

ÅBENT: Det er i forbindelse med afholdelse af de to lukkede workshops lørdag d. 30. september og lørdag d. 7. oktober begge dage ml kl. 11-16 muligt at se den nyproducerede cut-out animationsfilm. Udstillingen holder der ud over åben søndag d. 24. september ml. kl. 13-15 samt lørdag d. 21. oktober ml kl. 13-17 samt efter aftale (e-mail: vladimirtomic80@gmail.com eller ananico77@gmail.com)

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond.

BIO: Ana Pavlović (f. 1977, SRB/DK) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2014. I sin kunst beskæftiger hun sig med artikulationer af identitet og kulturelle forskelle i globaliseringsprocessen og den rolle, fortællinger om “de andre”, spiller i vores kollektive bevidsthed. Ana Pavlovićs værker har modtaget flere priser og indgår i samlingen på Statens Museum for Kunst. Hun udstiller både i Danmark og i udlandet.

BIO: Vladimir Tomićs kunstfilm bevæger sig i et felt mellem samtidskunst og eksperimentel dokumentar. Hovedtemaer i hans produktioner, der ofte har en essayistisk tilgang, er inspireret af universelle og menneskelige spændinger, fx mellem den individuelle identitet og samfundets skiftende struktur. Tomićs arbejde er blevet præmieret og vist på bl.a. Berlinale Forum, NY Anthology Film Archives, IDFA. Hans værk indgår i Statens Museum for Kunst. Tomić debuterede i 2022med sin første autofiktive roman på forlaget Gyldendal. Tomić kommer oprindeligt fra Sarajevo. Han er uddannet fra Det Kongelige Kunstakademi i 2009.

ANA Lokal

Rikke Luther Mud in the Earth System

30.10.23 - 03.12.23

Mud in the Earth System følger op på og videreudvikler Rikke Luthers The New Mud, der blev vist i ANA i 2021. I første del belyste Luther gennem en række researchbaserede værker, hvorledes nyt uforudsigeligt vejr foranlediget af klimaændringer – der relaterer sig til menneskelige aktiviteter – skaber nyt uforudsigeligt mudder. I anden del fortsætter Luther sine langstrakte undersøgelser af mudderets bevægelser.

Udstillingen omfatter dels nye tekstiler, stills og researchmateriale fra Luthers igangværende arbejde i relation til det praksisbaserede kunstneriske forskningsprojekt The Ocean-Lands: Mud Within the Earth System. Dels et værk fra det tidligere projekt Concrete Aesthetics: From Universal Rights to Financial Post Democracy (2017- 2021). Det nye værk, der undersøger de aktuelle ‘mudderlandskaber’ på Island, Grønland, Svalbard og havlandskabet fra et Gotlandsk perspektiv, har fokus på det sociale og politiske, på acceleration og de effekter mudderbevægelser har i landskabet – i geosfæren og biosfæren.

I årtusinder har statisk mudder muliggjort kulturelle udvekslinger på tværs af juridiske grænser. Stigende globale temperaturer resulterer nu i deres bevægelse. Afsmeltende gletsjere og indlandsis resulterer i mudder. Gamle mudderflader og sumpe generobrer plads, efterhånden som menneskelig bosættelse aftager. Permafrost smelter og synker, jordskred, søer trækker sig tilbage, og deres søsenge falder sammen. Hævende mudder glider mod havene og hjælper med at lette de stadig mere forvanskede cirkulationer af Jordsystemet.

Som en del af et mere omfattende forsøg på at etablere et nyt etisk og æstetisk offentligt sprog, der kan kommunikere krisen i Jordsystemet, udforsker udstillingen således de socialorganisatoriske effekter af ‘havlandsmudder’ i bevægelse samt de bio-kommunikative effekter af ‘havlandsmudder’ under forandring.

FERNISERING:

Fredag d. 3. november kl. 16-19.

EVENTS:

Torsdag d. 9. november kl. 17 inviterer ANA til samtalen ’Død og liv i mudder, et splitsekund på 2 millioner år’ mellem Rikke Luther og geokemiker Karina Krarup Sand. Mere info følger.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond.

BIO: Rikke Luthers aktuelle arbejde undersøger de nye indbyrdes sammenhænge skabt af miljøkriser, når de relaterer til Jordsystemet. Disse relationer knytter sig til landskab, sprog, politik, finans, jura, biologi og økonomi, udtrykt i tegnede billeder, fotografi og film, som derefter undersøges i pædagogiske situationer. Siden sin deltagelse i den 32. Bienal de São Paulo i 2016 har Luther arbejdet solo. Inden da arbejdede hun udelukkende i kunstkollektiver. Hun var medstifter af Learning Site (aktiv 2004 til 2015) og af N55 (aktiv med oprindelige medlemmer fra 1996 til 2003). I 2021 forsvarede Luther ph.d.’en Concrete Aesthetics: From Universal Rights to Financial Post-Democracy. Den udkommer i 2023 med udvidede tekster af Esther Leslie og Jaime Stapleton. Luther arbejder pt. på en praksis-baseret kunstnerisk postdoc på Center for Makro-biologi, Evolution og Klima (CMEC) på Globe Institute, København Universitet.

 

Tidligere aktiviteter

ANA Lokal

Joen Vedel Peter Petersen (1953-2020) – et sørgespil AKT II

11.08.23 - 13.09.23

OBS! Udstillingen er forlænget frem til onsdag d. 13. september og kan ses efter aftale (e-mail: joenpvedel@gmail.com)

Peter Petersen (1953-2020) – et sørgespil AKT II tager udgangspunkt i sorgen efter min fars død og alt det ved ham, der fortsætter med at leve. Hvor sørgespillets AKT I fokuserede på min fars kollaps og det system, der var med til at slå ham ihjel, fokuserer AKT II på de minutter, timer, dage, uger og måneder, der er passeret, siden han gik bort. I dag er der gået næsten tre år, og i løbet af den tid er jeg selv blevet far. Derfor handler AKT II ikke kun om at miste men også om faderskab, og om at give en ny form til det min far efterlod sig.På en lørdag formiddag i slutningen af september 2020 faldt min far ned af en stol på Hvidovre Hospital og døde. De sidste 15-20 år af hans liv var præget af depression, arbejdsløshed, sygdom, social isolation, et udpræget pille- og alkoholmisbrug, en fængselsdom, en økonomi i ruiner og et liv på kanten og bunden af det danske samfund. Min far tilhørte den kategori af mennesker, som samfundet ikke længere har brug for. Han blev erklæret overflødig, uproduktiv og reduceret til en krop, der blot skulle administreres gennem yderligere medicinering og umyndiggørelse. Historien om min fars kollaps rummer således også historien om et samfund, der beskadiger de svage, de følsomme, de eftertænksomme, de fattige, dem som ikke passer ind. Udover en voldsom gæld og et faldefærdigt træhus i Sydhavnen efterlod min far sig kassevis af ting, som han havde fundet i storskrald, genstande som ingen længere så nogen værdi i. Han tog sig af tingene, børstede støvet af dem, gjorde dem rene og reparerede det han kunne, ikke for at eje dem, men for at give dem et nyt liv, en chance til. Han virkede overbevist om, at de fundne genstande indeholdt en dybere viden; at der under overfladen lå noget skjult og anderledes. Han samlede ting op, fordi han søgte efter noget, noget der på en eller anden måde kunne hjælpe ham videre. Genstandene i hans samling var med til at give ham en form for tryghed, som han manglede. At samle på ting på den måde min far gjorde det, var en kamp i solidaritet med alt det oversete og en praksisform fyldt med drømme og magi. Sørgespillet er en dramatisk genre inden for den barokke tragedie, hvor døden og sorgen er de helt centrale figurer: her er menneskets og naturens forfald i fokus, sproget fragmenteres og alt fremstår skrøbeligt og foranderligt. Ved at læne mig ind i denne form, tillader jeg mig at fortsætte med at dvæle ved døden, og det der efterlades. To år efter AKT I inviterer jeg nu igen publikum ind i min sørgeproces, i et forsøg på at af-individualisere sorgen. For sorgen er ikke kun min, alle former for tab rummer også en politisk dimension. Den store berøringsangst, der er omkring døden, gør at sorgen privatiseres og gøres til noget, man hurtigt skal komme sig over – alene. Men jeg har fortsat ikke brug for at komme mig over tabet af min far, jeg insisterer på at have ham med mig, og jeg nægter at lade hans liv forsvinde i tavshed. Ved at skabe en udstilling udelukkende med objekter fra hans samling vil jeg reflektere over, hvad min far efterlod sig, og hvad jeg ønsker at give videre. FERNISERING:Fredag d. 11. august kl. 16-19ÅBNINGSTIDER: Lørdage og søndage kl. 13-17 eller efter aftale (e-mail: joenpvedel@gmail.com)EVENTS:Lørdag d. 26. august kl. 15 inviterer Astrid Noacks Atelier til en artist talk og oplæsning med Joen Vedel i forbindelse med hans udstilling Peter Petersen (1953-2020) – et sørgespil AKT II. Hvor Joen Vedels sørgespil i første akt fokuserede på hans afdøde fars kollaps og det system, der var med til at slå ham ihjel, fokuserer AKT II på at give en ny form til det faren efterlod sig.

I forlængelse af Joen Vedels mangeårige interesse for den fragmenterede og ikke-lineære fortælleform, bevæger hans artist talk sig mellem observationer fra hans igangværende sørgeproces og uddrag fra hans noter i forbindelse med udstillingen. Undervejs vil vi bl.a. møde Walter Benjamins værk om de tyske sørgespil og hans tekster om legetøj og spil, Denise Rileys essay om ’den afbrudte tid’ og Franz Kafkas brev til hans far, refleksioner om faderskab, giftig maskulinitet, familie-afskaffelse og omsorg.

Torsdag d. 31. august kl. 19. Under titlen ”I kan ikke slå os ihjel”  inviterer Astrid Noacks Atelier til en samtale med Joen Vedels afdøde fars gamle kammerater og samarbejdspartnere, Poul Panik og John Mülich, om kunstnerkollektiver, aktionsteater og politiske kampe på Nørrebro i løbet af 1970’erne. Udstillingsrummet vil denne aften blive indrettet med diasprojektioner fra kampene omkring Byggeren, politisk gadeteater og plakater fra forestillinger og demonstrationer, som de alle var med til at organisere. Poul og John var sammen med Joens far en del af Tjærekompagniet, der stod bag en lang række udstillinger på bl.a. Charlottenborg, Overgaden og Huset i Magstræde. Gruppen af multikunstnere havde i slut 70’erne og begyndelsen af 80’erne atelier på Nørrebrogade, Blågårdsgade, Folkets Hus og Tagensvej, rundt om hjørnet fra Astrid Noacks Atelier, så samtalen kommer også til at handle om det Nørrebro der (næsten) er forsvundet.

BIO: Joen Vedel er billedkunstner, forfatter og researcher, uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Whitney Independent Study Program i New York og netop nu ph.d. stipendiat ved Kunstakademiet i Trondheim. Vedel arbejder primært med video, lyd, tekst, performance og i forskellige former for samarbejder. Hans praksis kredser omkring repræsentationen af små og store politiske begivenheder og mulighederne for at indfange og begribe dem, mens de udfolder sig. Vedel har en lang række internationale udstillinger bag sig, senest som deltager i Documenta 15, samt diverse selvorganiserede udstillingssteder og midlertidige institutioner.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og OCA – Office for Contemporary Art Norway.

ANA Børn

Tina Helen & Misja T. Krenchel Bygge Blokke

01.05.23 - 30.06.23

Bygge Blokke er et huskunstnerprojekt af Tina Helen og Misja T. Krenchel i samarbejde med ANAs mobile børneatelier, Den Bemandede Legeplads i Bispeengen og børn, unge, beboerne og institutioner i og omkring Lundtoftegadekvarteret.

Med udgangspunkt i de store almene boligblokke i boligområdet i Lundtoftegade vil Bygge Blokke undersøge begreber som hjem, genkendelighed og tilhørsforhold samt skala og perspektiv fra børnehøjde. Som barn opleves tingene større end de er og nede imellem højhusene, mister man nemt overblikket. I Bygge Blokke vil de ikoniske boligblokke i Lundtoftegade blive genskabt som modeller i træ og med udgangspunkt i de kropsstore modeller begynder en undersøgende leg med områdets identitetsmarkører, hierarkier, tilhørsforhold, organisationsformer og historiefortællinger. Børnene vil få mulighed for at undersøge forholdet mellem kroppe og bygninger i byen og lege med forestillinger om, hvordan det hjemmelige, bygningerne og området kunne se ud.

Gennem en række forskellige workshops inviteres børn i og omkring Lundtoftegade til at producere inventar og væsener, der kan bebo boligblokkene. Dagtimerne vil primært være tegnet af forudaftalte workshops med de omkringliggende institutioner, men på nedenstående datoer er der offentlige drop-in workshops, hvor alle er velkommende.

Lørdag d.10. juni kl.12-15

Mandag d.12. juni kl.14-17

Lørdag d.17. juni kl.12-15

Mandag d.19. juni kl.14-17

Adresse: Hillerødgade 23B, 2200 København

Projektet af støttet af Statens Kunstfond huskunstnerordningen, Byens Puls og Paint it Forward.

BIO: Tina Helen (f.1976) er billedkunstner, uddannet fra Malmö Art Academy og bosat i København. Tina Helens arbejde med billedkunst udspringer af et politisk engagement indenfor det asyl- og bypolitiske område. Båret af et behov for at udtrykke og udforske komplicerede forhold mellem indignation og passion, modløshed og medmenneskelighed, bringer hendes arbejde filosofiske, eksistentielle og mellemmenneskelige erkendelser sammen. Hun arbejder kontekstbestemt og gerne i samarbejde med andre. Tina anser det pædagogiske som et materiale i sit kunstneriske arbejde, og en stor del af hendes praksis er optaget af, hvordan mødet mellem kunsten, mennesket og pædagogikken ikke blot nærer hinanden, men også kan udfordre iboende normer.

BIO: Misja Thirslund Krenchel (f.1981) er billedkunstner og bosat i København. En overordnet interesse i Misjas praksis handler om hjem, byggeri og boligpolitik. Hun er interesseret i forholdet mellem råstoffer, hjem og landskab, i de fysiske rammer for et hjem, hvordan hjem huskes og forstås over tid og hvem der har retten til et hjem i Danmark. Hendes metode kan kort karakteriseres som undersøgelser af forskellige måder at skabe historier på og positioner hvorfra disse historier kan blive fortalt. Arbejdet finder form i tekst, skulptur, tegning og lyd, og ofte som møder og handlinger i samarbejde med andre.

Se hele arkivet

Om ANA

ANA er et tværæstetisk rum for kunstneriske eksperimenter, vidensdeling og kritisk diskussion på Ydre Nørrebro i København. ANA er dedikeret til en forestilling om kunst som en offentlig sfære og som et kollektivt refleksionsredskab, der kan skabe former og billeder, så vi kan se og sanse, stille spørgsmål og tænke verden og hverdagslivet på nye måder. ANA fokuserer med og gennem kunst på at dele viden, teste idéer og præsentere alternative forestillingshorisonter og handlingsmodeller.

ANA er etableret i 2009 og udspringer af det aktivistiske kunstnerkollektiv YNKB (Ydre Nørrebro Kultur Bureau). ANAs program har fire spor: ANA Lokal, ANA Air, ANA Børn og ANA Forum. Disse trækker tråde tilbage til den danske billedhugger Astrid Noacks hverdagsliv og kunstneriske virke i atelieret i perioden 1936-1950, hvor sociale og faglige udvekslinger med naboer og kunstnere fra nær og fjern var en del af dagligdagen. ANAs tværæstetiske program forbinder rummets historiske rolle med et ønske om i fællesskab at udvikle stedet, der som resultat af gentrificering ligger isoleret tilbage afskåret fra sin tidligere eksistens som en del af et livligt baggårdsmiljø med værksteder og småindustri.

ANA står i dag på skuldrene af ​​de mange kunstnere og aktører, der gennem årene har bidraget til at støtte og udvikle stedet. ANAs institutionelle modus operandi er forankret i et princip om gentagelse og langsommelighed. For at give kunstnere mulighed for processuelt at udvikle projekter gennem flere år og få viden om rummet og det omkringliggende hastigt gentrificerede område – der tidligere var et typisk arbejderkvarter – vægter vi at invitere kunstnere i flere omgange, således at de over tid kan fortsætte undersøgelser og samtaler. Vores ønske er at holde tingene i bevægelse, at prioritere proces over resultat, og at agere som et åbent, omsorgsfuldt, generøst og inkluderende kunstrum.

I de kommende år vil vi yderligere forsøge at betone værdier omkring langsommelighed, fordybelse, fællesgørelse og kollektiv (af)læring. Et værdisæt, der bevæger sig imod de produktivitets- og effektivitetsorienterede strukturer, der præger det omgivende kapitalistiske samfund og kunstinstitutionen. Vi ønsker skridt for skridt at sænke tempoet og fokusere på at tilbyde kunstnere reel tid til fordybelse og mulighed for at eksperimentere og forske i en kontekst, hvor vidensdeling, forhandling og kritisk dialog er i centrum.

ANAs kunstprogram er støttet af:

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

page1image47032480 page1image47035808 page1image47032896
page1image47032272 page1image47031024

 

 • ANA Air
 • ANA AIR er et residency spor for internationale kunstnere, der inviteres til at udvikle projekter over tid ofte med afsæt i den fysiske og lokale kontekst på Ydre Nørrebro.
 • ANA Børn
 • ANA BØRN er et spor for børn og unge, hvor kunstnere inviteres til at udvikle proces- og dialogbaserede værker over tid sammen med børn. Sporet har base i ANAs Mobile Børneatelier i Bispeengen og afvikles i tæt samarbejde med Den Bemandede Legeplads.
 • ANA Forum
 • ANA FORUM er et spor for vidensdeling, fordybelse, fællesgørelse og kritisk diskussion.
 • ANA Lokal
 • ANA LOKAL er et spor for herboende kunstnere, der vægter procesorienterede undersøgelser af historiske såvel som aktuelle samfundsspørgsmål og emner.

Fonden R34

Det ligger der endnu. Billedhuggeratelieret i Rådmandsgade 34 på Ydre Nørrebro i København. Her boede og arbejdede billedhuggeren Astrid Noack (1888-1954) under meget primitive forhold i baghuset i perioden 1936-1950. Herfra kæmpede hun sin vej op gennem tidens mandsdominerende kunstverden, og skabte nogle af sine betydeligste værker.

I 2010 blev Fonden Rådmandsgade 34 dannet med det formål, nænsomt at restaurere atelieret. I September 2016 påbegyndtes, som det første vigtige skridt i Fondens arbejde, restaureringen af den del af baggården som Astrid Noack boede og havde atelier i. Restaureringen er realiseret med støtte fra Ny Carlsbergfondet og varetages af arkitekt Erik Brandt Dam.

Astrid Noack

Astrid Noack (1888-1954) er en af det tyvende århundredes betydeligste danske kunstnere, og som billedhugger var hun inspireret af den franske tradition, gennem sin lærer på Maison Watteau, Charles Despiau, som er karakteriseret ved nøjsomhed og knaphed i midlerne og med forbillede i den arkaiske skulptur. Figurerne står i rummet og med små bevægelser skabes forskydninger, der giver skulpturen liv. Skulpturerne er bygget op indefra, hvorfra forskydningerne forplantes ud mod overfladen og videre ud i rummet.

[showastridnoack]

ANA Medlem

Astrid Noacks Atelier er en forening, som du kan blive medlem af. Medlemmer og bestyrelsen består af alle mulige folk; kunstnere, kunsthistorikere, kulturarbejdere og andre, der har en interesse i ANAs aktiviteter og i arbejdet med at bevare den gamle historiske bygning.

Foreningens overordnede formål er dels at arbejde for en bevarelse og genanvendelse af Astrid Noacks Atelier i Rådmandsgade 34 og dels løbende at (videre)udvikle stedet til en levende platform for kunstneriske eksperimenter, kritisk diskussion og vidensdeling.

Bliv medlem

Hvis Astrid Noacks Atelier skal bevares og udvikles for eftertiden, har vi brug for dig.

Årligt kontingent

Personligt medlemskab: 150 kr. Medlemskab for foreninger: 300 kr. Medlemskab for firmaer/institutioner: 600 kr. Der kan indbetales på: Reg. nr. 2109 og Konto nr. 6883606696 Husk at notere navn og email ved betaling. Og tilmeld jer Astrid Noacks Ateliers nyhedsbrev.

Kontakt

 • Astrid Noacks Atelier
 • Rådmandsgade 34
 • 2200 København N

 • Daglig leder & kurator
 • Kathrine Bolt Rasmussen
 • 22 30 80 91
 • kbr@astrid-noack.dk

Bestyrelsen

 • Formand
 • Victor Réne Valqui Vidal
 • 43 64 78 49
 • rvvv@dtu.dk
 • Bestyrelsesmedlem & kunstnerisk leder
 • Kirsten Dufour
 • 20 61 31 73
 • saas.dufour.andersen@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
 • Finn Thybo Andersen
 • 60 81 02 18
 • finnthybo@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
 • Rikke Diemer
 • 40 38 94 29
 • rikke.diemer@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
 • Mie Lund
 • 27 28 15 29
 • mielun@gmail.com
 • Kasser
 • Helle Westergaard
 • 42 46 09 54
 • helle.hik@gmail.com